Gå til indhold

Forskningsstrategi

PROgrez’ forskning er i overensstemmelse med forskningsstrategien for Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse og Region Sjællands politik for sundhedsforskning.

PROgrez’ forskning er i overensstemmelse med forskningsstrategien for Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse og Region Sjællands politik for sundhedsforskning. Vi arbejder bredt inden for de 12 løfter Region Sjælland har givet sine borgere og har fokus på FNs Verdensmål, særligt Verdensmål 3: Sundhed og trivsel.

Den overordnede mission i PROgrez:

At skabe sundere og mere aktive liv med borgeren i centrum

Inaktivitet, dalende livskvalitet og dårlig fysisk og mental sundhed er virkeligheden for mange mennesker i Danmark og resten af verden. Vores mission er at ændre på dette ved at få mennesker til at bevæge sig mere i en fysisk og eksistentiel forstand og derved gøre flere mennesker i stand til at leve et liv i fysisk og mental trivsel med mindst mulig sygdom og lidelse. Denne mission kalder på innovative løsninger, så fremtidens sundhedsvæsen i højere grad bliver i stand til at levere individuelt tilpasset omsorg, behandling og uddannelse til det enkelte menneske. Vi vil i dynamiske og brede forsknings- og implementeringssamarbejder udvikle, evaluere og implementere sådanne løsninger, som understøtter udbredelsen af fysisk aktivitet og eksistentiel udvikling i forebyggelse, behandling og rehabilitering på tværs af forskellige risikogrupper, sygdomme og sektorer. 

Missionen skal gennemføres i tæt samspil med klinisk praksis og med involvering af en lang række interessenter fra hele samfundet, ikke mindst borgerne. Ved at gå forrest og koble forskning, klinik, uddannelse og myndigheder vil vi i PROgrez understøtte, at evidensbaserede og effektive indsatser implementeres. Netop denne kobling betragter vi som en fundamental forudsætning, hvis det enkelte menneske skal sikres den rette sundhedsfaglige omsorg og støtte på det rette tidspunkt – med nye muligheder for et sundt og aktivt liv med mindst mulig sygdom og lidelse. 

Missionen betyder, at ny og allerede eksisterende forskning og partnerskaber i endnu højere grad udbygges på tværs af sygehuse, kommuner, private sundhedsaktører og foreningslivet og fastholdes med en stærk forankring til uddannelsesinstitutionerne. Missionen positionerer ikke alene PROgrez som en forsknings- og implementeringsenhed, men også som en sundhedshub, der skaber solide bånd mellem forskning og praksis for alle aktører, som stræber efter at bane vejen for et styrket sundhedsvæsen.

Med vores mission og ambitioner om at tune sundhedsvæsnet til i højere grad at matche patienternes behov med tilgængelige indsatser, og i øvrigt at sætte dem i et velfungerende samspil med det omkringliggende samfund, følger også et stort behov for kompetenceudvikling og uddannelse – et behov vi vil understøtte ift. både studerende, klinikere, ledere og andre forskere. 

Basis for vores ambitiøse mission i PROgrez kan illustreres som en stjerne (Fig 1). 

Stjernens midte består af vores kerneelementer, fysisk aktivitet og sygdomsmestring i feltet mellem forskning, klinik og uddannelse. Rundt om kernen er de centrale byggesten i vores arbejde; viden, implementering og innovation.

Stjernens yderste formationer indikerer, hvordan vi sætter forsknings- og implementeringsindsatserne i spil med og mellem uddannelsesinstitutioner, hospitaler, kommuner, praksissektoren, myndigheder, patientforeninger og foreningslivet.

Forsknings- og implementeringsområder

Kontakt

Adresse

Slagelse Sygehus

Forskningsenheden PROgrez

Fælledvej 2C, 1. sal

4200 Slagelse

Ring til os

Mandag-fredag: 9:00-14:00


Telefonen er lukket i weekenden.

Tlf. 29 65 20 32

Tlf. 29 65 20 32