Gå til indhold

Om PROgrez

PROgrez er en tværfaglig forsknings- og implementeringsenhed. Det betyder, at vi arbejder målrettet mod at få vores forskningsresultater ud i borgernes hverdag, for eksempel gennem træningsindsatser i Region Sjællands kommuner. 

Siden 2016 har PROgrez forsket i fysisk aktivitet og bevægelse. Med årene er forskningsenheden vokset og tæller nu også kollegaer, der arbejder målrettet med at forske i- og- implementere den viden som enheden producerer. 

PROgrez finansieres til dels af Region Sjælland gennem Exercise First bevillingen på budgettet af 2023. Du kan læse regionens budgetaftale her. Bevillingen bruger vi til at forske i tiltag og indsatser der kommer borgerne i Region Sjælland til gavn. 

Samtidig søger PROgrez en række eksterne finansieringer til projekter, og vores erfaring er, at vores projekter ofte opnår et godt match mellem finansiering fra lokale puljer og nationale/internationale forskningsfonde. 

Ledelse

PROgrez ledes af forskningsleder og professor Søren Thorgaard Skou, lektor Lars Hermann Tang, lektor Charlotte Simonÿ og implementeringsleder Anne Dalhoff Pedersen. 

Søren T. Skou 

Er uddannet fysioterapeut, ph.d. og professor i Træning og Sundhed ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet. 

Kontakt Søren

Lars Hermann Tang 

Er uddannet fysioterapeut, ph.d. og lektor i fysisk aktivitet og rehabilitering ved Institut for Regional Sundhedsforskning på Syddansk Universitet. 

Kontakt Lars

Charlotte Simonÿ 

Er uddannet sygeplejerske, ph.d. og lektor i Rehabilitering og Ilness Mastery ved Institut for Regional Sundhedsforskning på Syddansk Universitet. 

Kontakt Charlotte

Anne Dalhoff Pedersen 

Er uddannet sygeplejerske, RN, MPH og MPP. Anne er leder af implementeringsenheden i PROgrez. 

Kontakt Anne

Opbygning

En række af PROgrez personale er ansat direkte i Region Sjælland, men for forskningspersonale er det naturligt at have en tæt tilknytning til et universitet.

Mange af vores forskere er ansat eller indskrevet på Syddansk Universitet, men vi har også forskere tilknyttet Aarhus Universitet og Københavns Universitet.

Vi har i senere år ønsket et større tilknytning til lokalmiljøet og de lokale uddannelser, og derfor har flere af vores forskere også et tæt samarbejde med Professionshøjskolen Absalon. 

Kontakt

Adresse

Slagelse Sygehus

Forskningsenheden PROgrez

Fælledvej 2C, 1. sal

4200 Slagelse

Ring til os

Mandag-fredag: 9:00-14:00


Telefonen er lukket i weekenden.