Gå til indhold

Patientrettigheder og vejledning

Find information om dine rettigheder til udredning og behandling, sygehusvalg, ventetid, tavshedspligt og dine muligheder for uvildig rådgivning hos Patientvejledningen om fx rettigheder og maksimale ventetider.

Se kontaktoplysninger

Når du skal henvises

Henvisning til speciallæge

Når din læge henviser dig til speciallæge praksis, bliver henvisningen lagt på ”nettet”, og du skal derefter selv kontakte en speciallæge med sygesikringsaftale. Du skal være opmærksom på at der ingen ventetidsgaranti er hos speciallæge.

Find speciallæge hos Sundhed.dk

Henvisning til sygehuset

Undersøgelse eller behandling på et sygehus kræver en henvisning fra en læge. Sygehuset skal sende dig en indkaldelse senest 8 hverdage efter de har modtaget henvisningen. Lægen har ansvaret for dig og dit forløb, indtil hospitalet overtager behandlingsansvaret.

Læs mere om henvisning til sygehus på sst.dk

Når du skal henvises

Henvisning til speciallæge

Når din læge henviser dig til speciallæge praksis, bliver henvisningen lagt på ”nettet”, og du skal derefter selv kontakte en speciallæge med sygesikringsaftale. Du skal være opmærksom på at der ingen ventetidsgaranti er hos speciallæge.

Find speciallæge hos Sundhed.dk

Henvisning til sygehuset

Undersøgelse eller behandling på et sygehus kræver en henvisning fra en læge. Sygehuset skal sende dig en indkaldelse senest 8 hverdage efter de har modtaget henvisningen. Lægen har ansvaret for dig og dit forløb, indtil hospitalet overtager behandlingsansvaret.

Læs mere om henvisning til sygehus på sst.dk

Behandling på sygehuset

Ret til hurtig udredning

Som patient har du ret til at få undersøgt hvad du fejler (at blive udredt) inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt. Hvis ikke det er muligt har regionen pligt til at undersøge andre muligheder for at udrede dig inden for tidsrammen.

Mere om ret til hurtig udredning på Sundhed.dk

Frit sygehusvalg

Som patient kan du, som udgangspunkt, frit vælge mellem alle offentlige hospitaler i hele landet, når du skal udredes og behandles. Rettigheden hedder "frit sygehusvalg".

Mere om frit sygehusvalg på Sundhed.dk

Udvidet frit sygehusvalg

Hvis vi ikke kan tilbyde dig behandling inden for de frister, der gælder, kan du i nogle tilfælde vælge at komme på et privathospital og blive behandlet. Rettigheden hedder "udvidet frit sygehusvalg".

Mere om udvidet frit sygehusvalg på Sundhed.dk

Maksimale ventetider

Der er fastsat regler om maksimale ventetider for patienter med visse livstruende kræft- og hjertesygdomme.

Mere om maksimale ventetider hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Behandling i udlandet

Læs mere om behandling i udlandet, dine rettigheder i forhold til EU-reglerne, patientmobilitet-direktivet og planlagt behandling i andet EU/EØS-land.

Mere om behandling i udlandet

Videregivelse af helbredsoplysninger

Du kan give samtykke til og frabedelse af videregivelse og indhentning af oplysninger, i forbindelse med din behandling på sygehuset.

Mere om videregivelse af helbredsoplysninger

Behandling på sygehuset

Ret til hurtig udredning

Som patient har du ret til at få undersøgt hvad du fejler (at blive udredt) inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt. Hvis ikke det er muligt har regionen pligt til at undersøge andre muligheder for at udrede dig inden for tidsrammen.

Mere om ret til hurtig udredning på Sundhed.dk

Frit sygehusvalg

Som patient kan du, som udgangspunkt, frit vælge mellem alle offentlige hospitaler i hele landet, når du skal udredes og behandles. Rettigheden hedder "frit sygehusvalg".

Mere om frit sygehusvalg på Sundhed.dk

Udvidet frit sygehusvalg

Hvis vi ikke kan tilbyde dig behandling inden for de frister, der gælder, kan du i nogle tilfælde vælge at komme på et privathospital og blive behandlet. Rettigheden hedder "udvidet frit sygehusvalg".

Mere om udvidet frit sygehusvalg på Sundhed.dk

Maksimale ventetider

Der er fastsat regler om maksimale ventetider for patienter med visse livstruende kræft- og hjertesygdomme.

Mere om maksimale ventetider hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Behandling i udlandet

Læs mere om behandling i udlandet, dine rettigheder i forhold til EU-reglerne, patientmobilitet-direktivet og planlagt behandling i andet EU/EØS-land.

Mere om behandling i udlandet

Videregivelse af helbredsoplysninger

Du kan give samtykke til og frabedelse af videregivelse og indhentning af oplysninger, i forbindelse med din behandling på sygehuset.

Mere om videregivelse af helbredsoplysninger

Dine muligheder som patient

Se din journal

Du kan læse, hvad sundhedsvæsnet har skrevet om dig i din journal, og du kan se resultater på blodprøver, røntgenbilleder og meget mere.

Journalen kan ses på sundhed.dk eller i appen MinSundhed. Du skal logge ind med MitID for at få adgang.

Se din journal på Sundhed.dk

Få aktindsigt

Du kan få aktindsigt, når du er fyldt 15 år. Det betyder, at du som udgangspunkt har ret til at få at vide, hvad der står om dig i en journal hos sundhedsvæsenet.

Du kan også give en anden fuldmagt til at opnå aktindsigt i din journal.

Mere om aktindsigt på Sundhed.dk

Information og samtykke

Du har altid ret til at få information om din helbredstilstand og om mulig risiko eller bivirkninger ved undersøgelse og behandling. En behandling må ikke indledes eller gennemføres uden et informeret samtykke fra dig.

Mere om information og samtykke hos Sundhed.dk

Tavshedpligt

Tavshedspligten er en patientrettighed, som giver patienten krav på fortrolighed fra sundhedspersonens side og mulighed for at bestemme, om dennes helbredsoplysninger må videregives.

Mere om tavshedspligt på Sundhed.dk

Tolkebistand

Har du et hørehandicap eller behersker du ikke danske sprog, kan du få tolkebistand når du er til samtale og behandling hos din praktiserende læge, en speciallæge eller på sygehuset.

Mere om tolkebistand

Hjælp til transport

Som patient kan du have ret til kørsel til og fra sygehuset - det kalder vi befordring. Bliv klogere på om du har ret til patienttransport eller tilskud til transport, hvordan du bestiller kørsel til og fra sygehuset, samt hvordan du søger om kørselsgodtgørelse.

Mere om befordring

Dine muligheder som patient

Se din journal

Du kan læse, hvad sundhedsvæsnet har skrevet om dig i din journal, og du kan se resultater på blodprøver, røntgenbilleder og meget mere.

Journalen kan ses på sundhed.dk eller i appen MinSundhed. Du skal logge ind med MitID for at få adgang.

Se din journal på Sundhed.dk

Få aktindsigt

Du kan få aktindsigt, når du er fyldt 15 år. Det betyder, at du som udgangspunkt har ret til at få at vide, hvad der står om dig i en journal hos sundhedsvæsenet.

Du kan også give en anden fuldmagt til at opnå aktindsigt i din journal.

Mere om aktindsigt på Sundhed.dk

Information og samtykke

Du har altid ret til at få information om din helbredstilstand og om mulig risiko eller bivirkninger ved undersøgelse og behandling. En behandling må ikke indledes eller gennemføres uden et informeret samtykke fra dig.

Mere om information og samtykke hos Sundhed.dk

Tavshedpligt

Tavshedspligten er en patientrettighed, som giver patienten krav på fortrolighed fra sundhedspersonens side og mulighed for at bestemme, om dennes helbredsoplysninger må videregives.

Mere om tavshedspligt på Sundhed.dk

Tolkebistand

Har du et hørehandicap eller behersker du ikke danske sprog, kan du få tolkebistand når du er til samtale og behandling hos din praktiserende læge, en speciallæge eller på sygehuset.

Mere om tolkebistand

Hjælp til transport

Som patient kan du have ret til kørsel til og fra sygehuset - det kalder vi befordring. Bliv klogere på om du har ret til patienttransport eller tilskud til transport, hvordan du bestiller kørsel til og fra sygehuset, samt hvordan du søger om kørselsgodtgørelse.

Mere om befordring

Klage og erstatning

Klagemuligheder

Som patient eller pårørende har du tre muligheder, hvis du oplever, at der er sket noget ved dit møde med sundhedsvæsenet, som ikke skulle være sket:

  • Du kan rapportere en utilsigtet hændelse
  • Du kan klage
  • Du kan søge erstatning
Mere om klagemuligheder

Klage og erstatning

Klagemuligheder

Som patient eller pårørende har du tre muligheder, hvis du oplever, at der er sket noget ved dit møde med sundhedsvæsenet, som ikke skulle være sket:

  • Du kan rapportere en utilsigtet hændelse
  • Du kan klage
  • Du kan søge erstatning
Mere om klagemuligheder

Kontakt Patientvejledningen

Adresse

Patientvejledningen

Alleen 15

4180 Sorø

Ring til os

Mandag - fredag kl. 09.00 - 12.00