SkipToMain.AriaLabel

Patientrettigheder og vejledning

Som patient har du en række rettigheder. Find information om sygehusvalg, ventetid, ret til udredning og behandling, tavshedspligt og meget mere.

Se kontaktoplysninger

Sygehusvalg og ventetid

Som patient har du frit sygehusvalg og i visse tilfælde også et udvidet frit sygehusvalg. Find information om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg samt ventetider.

Ret til udredning og behandling

Når du er henvist til et sygehus, har du ret til at blive udredt (undersøgt) og behandlet inden for 30 dage. De 30 dage regnes fra den dato, hvor vi modtog din henvisning.

Klage og erstatning

Som patient har du mulighed for at klage og søge erstatning for behandling hos læge, sygehus eller psykiatri. Læs mere om klager og erstatning.

Patientvejledningen

Patientvejledningen giver uvildig rådgivning og vejledning til patienter i Region Sjælland. Læs mere om Patientvejledningen og hvordan du kan kontakte os.

Selvbestemmelse og samtykke

Find information om din ret til selvbestemmelse og informeret samtykke. Herunder selvbestemmelse over biologisk materiale samt selvbestemmelse i særlige tilfælde.

Tavshedspligt og videregivelse af helbredsoplysninger

Regler for sundhedspersonalets tavshedspligt og videregivelse af helbredsoplysninger.

Aktindsigt

Alle, der er fyldt 15 år, har som udgangspunkt ret til fuld aktindsigt i deres egen journal. Find information om hvordan du får aktindsigt på egne og andres vegne.

Tolkebistand

Har du behov for tolkebistand i forbindelse med behandling i Region Sjælland? Læs om de forskellige tolkningsmuligheder samt muligheden for fritagelse for tolkegebyr.

Behandlingstestamente

I et behandlingstestamente kan du som patient give udtryk for, om du i visse situationer ønsker behandling, eller om du ønsker at standse igangværende behandling.

Udlændinges ret til sygehusbehandling - Non-residents right to hospital care

Find information om dine rettigheder, hvis du som udlænding får brug for sygehusbehandling mens du midlertidigt opholder dig i Danmark.

Patientinformation på udvalgte fremmedsprog - patient rights in selected foreign languages

Find udvalgte patientinformationer på udvalgte fremmedsprog. Find selected patient information in selected foreign language.

Kontakt

Adresse

Patientvejledningen

Alleen 15

4180 Sorø

Ring til os

Mandag, tirsdag, onsdag, fredag
kl. 9.00 - 12.00
(lukket torsdage)

Tlf. 70 15 50 01

Tlf. 70 15 50 01