Gå til indhold

Tolkebistand

Se kontaktoplysninger
Har du behov for tolkebistand i forbindelse med behandling i Region Sjælland? Læs om de forskellige tolkningsmuligheder samt muligheden for fritagelse for tolkegebyr.

Sprogtolkning

Region Sjælland betaler for sprogtolkebistand, de første 3 år, du bor i Danmark, når den behandlende læge skønner, at en tolk er nødvendig for din behandling. Efter 3 års bopæl i Danmark skal der betales gebyr for sprogtolkning.

Se videoen om sprogtolkning

Klik for at åben cookiepanel

Du kan ikke se videoer hvis du ikke har accepteret statistik cookies

Gebyr for tolkebistand ved bopæl i Danmark i mere end 3 år

Reglerne gælder hos alment praktiserende læge, praktiserende speciallæge og på sygehus.

Det betyder, at der vil blive opkrævet et gebyr for tolkebistand hos patienter, der har haft bopæl i Danmark i mere end 3 år, når tolk er nødvendig for behandlingen. Det er lægen der vurderer, om der er behov for en tolk, for at kunne varetage relevant undersøgelse og behandling.

En patient anses for at have bopæl her i landet fra det tidspunkt, hvor vedkommende første gang er bopælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR). Beregningen af den tid, hvor en person har haft bopæl her i landet, foretages på baggrund af den tid, vedkommende i alt har været bopælsregistreret i CPR.

Mere information om tolkegebyr

Videotolkning

​Tolkning via videokonference er næsten det samme som fremmøde tolkning. Den eneste forskel er, at tolken sidder i et lokalet på tolkebureaet og tolker samtalen via en skærm.

Det fungerer ligesom en telefon – bare med kamera og skærm på, så man kan se og høre hinanden.

Når personalet og patienten er klar, ringes tolken op, og tolkningen gennemføres på præcis sammen måde som en fremmødetolkning.

Læs mere i dokumentet herunder:

Sådan foregår videotolkning - dansk (pdf)

Tolkning for døve

Hvis du er døv, har du ret til at få betalt tegnsprogstolkning, hvis det er nødvendigt for din behandling.

Tegnsprogstolkning i forbindelse med sygehusbehandling betales af Region Sjælland, når det skønnes nødvendig for at yde behandling m.v.

Hvis du er døv, har du ret til at få betalt tegnsprogstolkning i forbindelse med sygehusbehandling, når den læge som behandler dig skønner, at en tegnsprogstolk er nødvendig for behandlingen.

I visse tilfælde har du desuden ret til at få betalt tegnsprogstolkning i praksissektoren.

Læs mere om reglerne i henholdsvis lov. nr. 1503 af 27. december 2009 om tolkning til personer med hørehandicap og i bekendtgørelse nr. 945 af 27. juli 2010.

Lov og bekendtg​ørelse hører under Socialministeriets område og administreres af Den Nationale Tolkemyndighed.

Dispensation for tolkegebyr

Du kan få dispensation for tolkegebyr, grundet din sundhedstilstand. Dette vil kræve en lægefaglig vurdering.

​Du skal ikke betale gebyr, hvis du på grund af din sundhedstilstand ikke er i stand til at lære dansk på tre år eller har mistet evnen til at tale og forstå dansk. Dette kræver dog en lægefaglig vurdering, som skal sendes til Region Sjælland.

Kontakt

Adresse

Patientvejledningen

Alleen 15

4180 Sorø

Ring til os

Mandag - fredag kl. 09.00 - 12.00

Tlf. 70 15 50 01

Tlf. 70 15 50 01