SkipToMain.AriaLabel

Klage og erstatning

Se kontaktoplysninger
Som patient har du mulighed for at klage og søge erstatning for behandling hos læge, sygehus eller psykiatri. Læs mere om klager og erstatning.

Sådan klager du over et sygehus, psykiatrien eller læge

Hvis du ønsker at klage over generelle forhold på sygehuset, i Psykiatrien, hos den praktiserende læge, lægevagten eller andre behandlere har du flere muligheder.

Knyttet hånd slår i tastatur

En klage kan for eksempel være klager over personalets adfærd, kommunikation, information, ventetider, forplejning, parkeringsforhold med videre.​

Snak med personalet, før du klager

Region Sjælland anbefaler, at du snakker med personalet på sygehuset eller i Psykiatrien før du klager. Det er dog ikke en forudsætning for at klage.​

Du kan også klage over hele dit behandlingsforløb på offentlige sygehuse, privathospitaler og hos praktiserende læger/speciallæger samt en række andre sundhedspersoner til Styrelsen for Patientklager

Læs mere om muligheden for at klage til Styrelsen for Patientklager.

Patienterstatningen

Hvis du er kommet til skade i forbindelse med behandling på et sygehus, kan du søge erstatning hos Patienterstatningen.

Klage- og erstatningsloven giver i visse tilfælde ret til erstatning for skader opstået ved undersøgelse, behandling og lignende i sundhedsvæsenet. Det kan for eksempel være skade i forbindelse med behandling på et sygehus.

Snak med sygehuset først

Det kan være en god ide at tale med sundhedspersonalet på sygehuset, før du anmelder en skade til Patienterstatningen, men det er ikke en betingelse.

Se videoen om din​e muligheder for at søge erstatning

Klik for at åben cookiepanel

Du kan ikke se videoer hvis du ikke har accepteret statistik cookies

Patienterstatningen opfordrer til at bruge den online guide: Tjek din Skade - før du anmelder. Her kan du få svar på, om skaden opfylder grundbetingelserne for en erstatningssag.

Kontakt patienterstatningen

Find kontaktoplysninger og andre nyttige informationer om Patienterstatningen på:

www.patienterstatningen.dk 

Styrelsen for Patientklager

Du kan klage over dit forløb i sundhedsvæsenet til Styrelsen for Patientklager.

Du kan klage over hele dit behandlingsforløb på offentlige sygehuse, privathospitaler og hos praktiserende læger/speciallæger samt en række andre sundhedspersoner. Det kaldes klage over sundhedsvæsenets faglige virksomhed.

Se videoen om dine muligheder for at klage

Klik for at åben cookiepanel

Du kan ikke se videoer hvis du ikke har accepteret statistik cookies

Mere information

Genoptag sag om tilbagebetaling

Du kan rette henvendelse til din region og bede regionen om at genoptage din sag om tilbagebetaling, hvis du som patient har tilbagebetalt eller er i gang med at tilbagebetale en tidligere udbetalt patienterstatning.

På baggrund af de to Højesteretsdomme vil regionen vurdere, om betingelserne i din konkrete sag er opfyldt for, at du kan få tilbagebetaling.

Du skal være opmærksom på, at dit eventuelle krav mod regionen om tilbagebetaling, muligvis kan være forældet. Spørgsmålet om forældelsesfristen vil blive afklaret i Kammeradvokatens undersøgelse. Hvis du ønsker din tilbagebetalingssag genoptaget, er du velkommen til at kontakte regionen på e-mail:

Region Sjælland: kvalitetudvikling@regionsjaelland.dk.

Læs mere om tilbagebetaling hos Danske Regioner.

Utilsigtede hændelser

Hver eneste dag er mange mennesker i kontakt med sundhedsvæsenet. Der kan ske hændelser eller fejl, hvor patienten bliver skadet eller udsat for risiko for skade.

Det er vigtigt for sun​dhedsvæsenet at kende sådanne hændelser eller fejl, så vi kan lære af dem og undgå, at andre bliver udsat for samme risiko.

Som patient eller pårørende kan du hjælpe sundhedsvæsenet ved at indberette hændelser, hvor noget er gået galt. På den måde kan du bidrage til, at samme fejl ikke sker for andre patienter.

Kontakt

Adresse

Patientvejledningen

Alleen 15

4180 Sorø

Ring til os

Mandag, tirsdag, onsdag, fredag
kl. 9.00 - 12.00
(lukket torsdage)

Tlf. 70 15 50 01

Tlf. 70 15 50 01