Gå til indhold

Klage og erstatning

Se kontaktoplysninger
Som patient har du mulighed for at klage og søge erstatning for behandling hos læge, sygehus eller psykiatri. Læs mere om klager og erstatning.

Som patient eller pårørende har du tre muligheder, hvis du oplever, at der er sket noget ved dit møde med sundhedsvæsenet, som ikke skulle være sket:

 • Du kan klage
 • Du kan søge erstatning
 • Du kan rapportere en utilsigtet hændelse

Dine muligheder bliver beskrevet nærmere i det følgende.

Klage over sundhedsfaglig behandling

Sundhedsfaglig behandling omfatter:

 • Undersøgelse, diagnose og sygdomsbehandling
 • Fødselshjælp
 • Pleje
 • Genoptræning
 • Forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient
 • Information om og samtykke til behandling
 • Journalføring
 • Lægeerklæringer

Du kan overveje at tale med personalet, før du sender en klage. Det er dog ikke en forudsætning for at klage.

Du kan klage over sundhedsfaglig behandling til Styrelsen for Patientklager.

Læs mere om at klage over en behandling hos Styrelsen for Patientklager

Send en klage til Styrelsen for Patientklager via Borger.dk

Klage over brud på patientrettigheder

Hvis du mener, at dine patientrettigheder er blevet brudt, kan du klage til Styrelsen for Patientklager.

Læs mere om at klage over brud på patientrettigheder hos Styrelsen for Patientklager

Send en klage over brud på patientrettigheder via Borger.dk

Klage over tvang

Hvis du er blevet udsat for tvang i forbindelse med sundhedsfaglig behandling kan du klage. Der skelnes mellem klager over tvang i psykiatrien og uden for psykiatrien.

Serviceklage

En serviceklage kan for eksempel være en klage over personalets adfærd, kommunikation, information, forplejning og parkeringsforhold.

Du kan overveje at tale med personalet, før du sender en klage. Det er dog ikke en forudsætning for at klage.

Der skelnes mellem klager der omhandler sygehusene og klager uden for sygehusene.

Utilsigtet hændelse

Hvis du som patient eller pårørende oplever, at der er sket noget ved dit møde med sundhedsvæsenet, som ikke skulle være sket, kan du rapportere en utilsigtet hændelse.

Formålet med at rapportere en utilsigtet hændelse er at forebygge, at en lignende hændelse sker igen. Når du rapporterer en utilsigtet hændelse, er du med til at forbedre patientsikkerheden.

Du kan indberette en utilsigtet hændelse hos Styrelsen for Patientsikkerhed

Indberet en utilsigtet hændelse hos Styrelsen for Patientsikkerhed

Erstatning

Hvis du i forbindelse med en undersøgelse, behandling, manglende behandling eller for sen behandling har fået en skade, har du mulighed for at søge om erstatning.

Hvor du skal søge om erstatning afhænger af hvilken type behandling sagen drejer sig om.

Se videoen, som sammenfatter dine muligheder for at klage og søge erstatning

Klik for at åben cookiepanel

Du kan ikke se videoer hvis du ikke har accepteret statistik cookies

Kontakt

Adresse

Patientvejledningen

Alleen 15

4180 Sorø

Ring til os

Mandag - fredag kl. 09.00 - 12.00