Gå til indhold

Hvorfor digitaliserer vi i Region Sjælland?

Region Sjælland digitaliserer for at gøre en synlig og mærkbar forskel på tilbuddene for både borgere og medarbejdere.

Hvorfor digitaliserer vi i Region Sjælland?

Region Sjællands digitaliseringsstrategi ligger i forlængelse af regionens overordnede strategi for 2022-2025, ”Region Sjælland – for borgerne”.

Digitaliseringsstrategien skal i den kommende fireårige periode bidrage til at realisere regionens centrale ambitioner om at tilbyde behandling tættere på borgerne, forebygge og styrke den enkelte borgers sundhed, sikre sammenhæng og koordination på tværs af sundhedsvæsnet samt at fremme grøn omstilling.

De ønskede forandringer vil kræve betydelige indsatser bredt i regionen – og her er teknologi og digitale løsninger et centralt strategisk værktøj.

Digitaliseringsstrategien er for hele regionen. Den digitale ambition er at gøre en synlig og mærkbar forskel, og målgruppen er både borgere og medarbejdere.

Digitaliseringsstrategien er dermed et afgørende bidrag til at adressere tre helt centrale udfordringer, som Region Sjælland står overfor, og som er særlige – eller i hvert fald mere alvorlige – for Region Sjælland end for andre regioner:

  • at regionen har en større andel af mennesker med kroniske sygdomme.
  • at der er mangel på sundhedsfaglig arbejdskraft.
  • at der er stor geografisk og social ulighed.

Digitaliseringsstrategien er samtidig en klar markering af, at Region Sjælland ønsker at gå foran digitalt og skabe reel forandring og omstilling. Det handler om at tænke nyt og innovativt, hvor det giver mening.

Det handler også om at være villig til at prioritere de digitale løsninger, der bedst adresserer regionens udfordringer – også selvom det betyder, at andre indsatser må nedprioriteres eller vælges fra.

Og endelig handler det om at holde fokus og afsætte de fornødne ressourcer, så de prioriterede digitale løsninger bliver implementeret ’i bund’, og regionen høster de ønskede effekter af den digitale investering.