SkipToMain.AriaLabel

Råstofplan 2020

Se kontaktoplysninger
Miljø- og Fødevareklagenævnet har med afgørelse af 23. juni 2023 ophævet Råstofplan 2020. Det er derfor Råstofplan 2016, der nu er den gældende råstofplan for Region Sjælland. Råstofplanen fastlægger de overordnede retningslinjer for råstofindvinding i regionen, og udpeger regionens graveområder og interesseområder.

Råstofplan 2020

OBS: Miljø- og Fødevareklagenævnet har med afgørelse af 23. juni 2023 ophævet Råstofplan 2020. Det er derfor Råstofplan 2016, der nu er den gældende råstofplan for Region Sjælland. Råstofplan 2020 er ikke gældende. 

Link til Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse

Link til notat med typiske spørgsmål og svar om Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse

Råstofplan 2020 blev vedtaget af Regionsrådet den 8. marts 2021, men afgørelsen er ophævet af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Gennem råstofplanen skal det sikres, at der er balance mellem det samfundsmæssige behov for råstoffer og hensynet til natur, miljø, naboer til råstofindvinding og lokalsamfund.

Både regionen og kommunerne er bundet af råstofplanen i planlægning og administration.

Ved udarbejdelsen af Råstofplan 2020 har regionen udarbejdet en såkaldt miljørapport, som beskriver planens sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet.

Som en del af miljørapporten er der desuden udarbejdet en miljøvurdering for hvert af de nye graveområder. De vurderer de miljø- og planlægningsmæssige interesser i og omkring hvert område.

Råstofplanens indhold

Råstofplan 2020 består af retningslinjer for råstofindvinding og kort med planens grave- og interesseområder.

Derudover indeholder råstofplanen regionsrådets strategi for den fremtidige forsyning med råstoffer i Region Sjælland og beskriver regionens indsatsområder i planperioden. Samtidig er der en status for ressourcesituationen, ligesom miljøvurderingen er indeholdt. 

Læs Råstofplan 2020 for Region Sjælland

Grave- og interesseområderne i Råstofplan 2020 kan ses på zoom-bart kort via nedenstående link:

Zoom-bart webkort

Historiske råstofplaner

Herunder kan du læse historiske råstofplaner, der ikke længere er gældende. 

Kontakt

Adresse

Regional Udvikling

Region Sjælland

Alléen 15

4180 Sorø

Åbningstider

Man-tors: 8.30 - 15.30
Fredag: 8.30 - 15.00
Åben alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.
Lukket alle helligdage og weekender.

Ring til os

Man-tors: 8.30 - 15.30
Fredag: 8.30 - 15.00Tlf. 57 87 59 04

Tlf. 57 87 59 04