Gå til indhold

Tilsyn og hotline

Se kontaktoplysninger
Region Sjælland fører tilsyn med råstofindvindingen for at sikre, at indvindingen sker med så få gener som muligt for borgere, miljø og natur. Hvis du oplever støv, støj eller andre gener fra råstofgraven, kan du kontakte Region Sjælland via vores hotline.

Tilsyn i råstofgrave

Region Sjælland fører tilsyn med råstofindvindingen for at sikre, at indvindingen sker med så få gener som muligt for borgere, miljø og natur.

​I Region Sjælland skal indvindingen af råstoffer ske med så få gener som muligt for borgere, miljø og natur. Derfor er indvindingen af råstoffer underlagt krav og vilkår om for eksempel driftstider, gravegrænser, støj og andre miljøforhold. Region Sjælland fører samtidig tilsyn med indvindingen for at sikre at vilkårene overholdes.

Efter ønske fra Regionsrådet har tilsynene siden 2020 været intensiveret. Råstofgrave større end 50 ha, eller med en årlig indvinding større end 250.000 m3 , får minimum ét årligt ordinært tilsyn. For de mindre råstofgrave er tilsynsfrekvensen hvert 2. år.

Et ordinært tilsyn er oftest anmeldt, men kan også være uanmeldt, for eksempel hvis der samtidig foreligger en henvendelse fra en nabo.

Herudover foretager Region Sjælland ekstraordinære tilsyn, der oftest er uanmeldte og normalt ikke har et fuldt omfang. De er ofte baseret på henvendelser fra bl.a. naboer om aktuelle forhold vedrørende støv, støj, spild eller andet. De ekstraordinære tilsyn kan dog også være planlagte og anmeldte, målrettet konkrete situationer, for eksempel ved ansøgninger eller efterbehandling af råstofgraven.

I grave med særlig fokus, for eksempel større grave med mange naboer eller særlige lokale forhold, føres tilsyn flere gange årligt.

Droner giver bedre tilsyn

Region Sjælland har siden 2020 anvendt droner i forbindelse med tilsyn, når det er hensigtsmæssigt. Dronerne kan for eksempel benyttes til at fastlægge afstand til naboer, anslå ressourcemængder, højdeforhold og placering af maskiner, råstofbunker med mere. 

Se video herunder om Region Sjællands anvendelse af droner​.

Kontakt Hotline

Hvis du oplever støv, støj eller andre gener fra råstofgraven, kan du kontakte Region Sjælland som fører tilsyn med gravene. Vi fører også tilsyn med miljøet i gravene, så kontakt os også hvis du oplever oliespild eller farligt affald i en grusgrav.

Indenfor åbningstiden,
Mandag-torsdag 08.30-15.30
Fredag 08.30-15.00
Telefon: 57 87 58 30 eller 57 87 59 04.

Du kan også (også udenfor åbningstiden) anmelde problemet via nedenstående mail:

regionaludvikling@regionsjaelland.dk

Miljøvagten
Hvis du oplever et større, akut miljøproblem, kan du også kontakte Miljøvagten gennem beredskabstelefonen 112.

Kontakt

Adresse

Regional Udvikling

Region Sjælland

Alléen 15

4180 Sorø

Åbningstider

Man-tors: 8.30 - 15.30
Fredag: 8.30 - 15.00
Åben alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.
Lukket alle helligdage og weekender.

Ring til os

Man-tors: 8.30 - 15.30
Fredag: 8.30 - 15.00Tlf. 57 87 59 04

Tlf. 57 87 59 04