Skip to content

Sundhedsaftalen og værktøjskassen

Hvad er Sundhedsaftalen?

Sundhedsaftalen er indgået mellem de 17 kommunalbestyrelser og Regionsrådet i Region Sjælland. Læs om vision og mål for samarbejdet, og hvordan vi vil omsætter dette i praksis.


Sundhedsaftalen er en politisk aftale, der indeholder visionen med det politiske sundhedssamarbejde, de aftalte politiske mål med mere.

Regionen og kommunernes fælles målsætning med aftalen er at styrke deres samarbejde indenfor områderne:

  • Fælles om borgernes livsudfordringer
  • Tryghed og mestring i eget hjem
  • Effektiv forebyggelse - sunde borgere
  • Mental sundhed og psykisk trivsel

Disse fire målsætninger medvirker til, at aftalen skal leve op til de nationale mål:

  • Bedre sammenhængende patientforløb
  • Styrket indsats for kronikere og ældre patienter
  • Flere sunde leveår

Den gældende sundhedsaftale trådte i kraft 1. juli 2019.

Hent gældende Sundhedsaftale 2019-23 som pdf

Sundhedsaftalen understøttes af en værktøjskasse, der indeholder konkrete aftaler om det daglige sundhedssamarbejde mellem regionen og de 17 kommuner samt konkrete værktøjer (kommunikationsformularer, tjeklister, procedurebeskrivelser, etc.) til støtte i det daglige samarbejde.

Læs om processen frem til godkendelsen af Sundhedsaftalen 2019-23

Sundhedsaftalen 2015-2018

Den tidligere sundhedsaftale for 2015-2018 var gældende fra januar 2015

Download tidligere sundhedsaftale som pdf​

Kontakt

Adresse

Sundhedsaftalen

Det nære sundhedsvæsen

Region Sjælland

Alleen 15

4180 Sorø

Ring til os