Gå til indhold

Sjællandsportalen

Se kontaktoplysninger
Sjællandsportalen er en platform med formål at understøtte deling af data mellem Region Sjælland og de 17 kommuner i regionen. Portalen er udviklet i fælles samarbejde.

Understøttelse af data gøres ved at udstille og formidle sundhedsdata for regionens og kommunernes borgere således, at kommunerne kan få adgang til relevante oplysninger om deres borgere, samt mulighed for at sammenligne kommunerne på tværs af hinanden.

Indholdet på Sjællandsportalen udvikles løbende. På nuværende tidspunkt indeholder Sjællandsportalen indikatorer, der knytter sig til Sundhedsaftalen 2019-2023 samt resultater fra Sundhedsprofilen 2021.

På sigt er det muligt, at Sjællandportalen udstiller andre relevante sundhedsdata fra andre datakilder samt kommunale data.

Sundhedsdata fra Sjællandsportalen

Ved brug af resultater fra Sjællandsportalen skal tydelig kildeanvisning altid fremgå.

Sundhedsaftalen

Region Sjælland og kommunerne har besluttet at understøtte indholdet af sundhedsaftalen med regionale og kommunale data, der har relevans for kommunerne og regionens borgere.

Sjællandsportalen indeholder på nuværende tidspunkt bl.a. data, som viser antal genindlæggelser og forebyggelige sygehusophold, samt antal akutte sygehusophold for hhv. personer med KOL og diabetes.

Derudover kan man på Sjællandsportalen udforske målgrupperne i sundhedsaftalen: Børn og Unge med Trivselsudfordringer; Sårbare Ældre; Borgere med kroniske eller langvarige Sygdomme, Voksne med Psykisk Sygdom.

De udviklede KPI’er benytter primært hospitalsdata fra Landspatientregistret (LPR), samt sygesikringsregistret og Det centrale personregister (CPR).

Sundhedsprofilen

Sundhedsprofilen er en undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt unge og voksne borgere i Region Sjælland. Hvert fjerde år udtrækkes 2000 tilfældige borgere på 16 år eller herover i hver af regionens kommuner (34.000 i alt) til at modtage spørgeskemaet Hvordan har du det?. Borgernes svar på spørgeskemaet danner sammen med data fra bl.a. CPR-registret grundlag for Region Sjællands sundhedsprofil.

På Sjællandsportalen er der mulighed for at udforske resultaterne fra undersøgelsen. Der er bl.a. mulighed for at filtrere ned på undergrupper, se udvikling over tid på flere parametre, samt undersøge sammenhængen mellem flere parametre. Den online version på Sjællandsportalen, giver således rigere mulighed for at udforske tallene på egen hånd for forskellige brugere.

Det er dog vigtigt at understrege, at datagrundlaget (dvs. svar på spørgeskemaerne) fortsat er det samme som i den trykte sundhedsprofil, hvilket kan give begrænsninger, især når man filtrerer ned på mindre grupper. For at tydeliggøre dette er resultaternes 95 %-konfidensinterval vist i rapporterne på Sjællandsportalen.

Se video: Interview med koncerndirektør, Lone Lindsby

Se interview med koncerndirektør, Lone Lindsby, der fortæller om Sjællandsportalen og fordelene ved portalen.

Klik for at åben cookiepanel

Du kan ikke se videoer hvis du ikke har accepteret statistik cookies

Se video: Kender du Sjællandsportalen?

Klik for at åben cookiepanel

Du kan ikke se videoer hvis du ikke har accepteret statistik cookies

Se video: Hvordan anvender du Sjællandsportalen?

Klik for at åben cookiepanel

Du kan ikke se videoer hvis du ikke har accepteret statistik cookies

Kontakt

Adresse

Koncern Digitalisering

Data & Analyse

Ærtekildevej 1

4100 Ringsted

Ring til os