Gå til indhold

Sundhedsaftalen

Læs om sundhedsaftalen, der danner ramme om det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem almen praksis, de 17 kommuner og Region Sjælland.

Fælles med borgeren om bedre sundhed

Sundhedsaftalen 2024-2027 er revideret på baggrund af høringssvar i august 2023. Sundhedsaftalen er blevet godkendt i Regionsrådet og kommunalbestyrelser.

Den reviderede version af Sundhedsaftalen 2024-2027, der træder i kraft 1. januar 2024.

Hvad er en sundhedsaftale?

Sundhedsaftalen er en politisk aftale, der indeholder visionen med det politiske sundhedssamarbejde, de aftalte politiske mål med mere.

Regionen og kommunernes fælles målsætning med aftalen er at styrke deres samarbejde indenfor udvalgte områder.

Sundhedsaftalen understøttes af en værktøjskasse, der indeholder konkrete aftaler om det daglige sundhedssamarbejde mellem regionen og de 17 kommuner samt konkrete værktøjer (kommunikationsformularer, tjeklister, procedurebeskrivelser, og meget mere) til støtte i det daglige samarbejde.

 

Adresse

Sundhedsaftalen

Det nære sundhedsvæsen

Region Sjælland

Alleen 15

4180 Sorø

Ring til os