Gå til indhold

Organisering af Sundhedssamarbejdet

Se kontaktoplysninger
Få overblik over organiseringen af samarbejdet i relation til Sundhedsaftalen i Region Sjælland.

Regionsrådet nedsætter jævnfør bekendtgørelse om sundhedsklynger, sundhedssamarbejdsudvalg, sundhedsaftaler, praksisplan for almen praksis og patientinddragelsesudvalg §15, stk. 1 sammen med kommunalbestyrelserne i regionen et sundhedssamarbejdsudvalg.

Der nedsættes ligeledes såvel politiske klynger som administrativ strategiske fora omkring hver akutsygehus.

Download organisationsdiagram for sundhedsamarbejdet

Sundhedssamarbejdsudvalget

Udvalget koordinerer og sætter retning for arbejdet på tværs af sundhedsklyngerne i regionen.

Sundhedssamarbejdsudvalgets drøftelser og beslutninger understøtter sundhedsklyngernes mere patient- og borgernære drøftelser og beslutninger, der tager udgangspunkt i den enkelte sundhedsklynges behov og ønsker.

Sundhedsklynger

Regionsrådet sammen med kommunalbestyrelsernes i regionen opretter et forpligtende samarbejde (sundhedsklynger) omkring her akutsygehus i regionen.

Sundhedsklyngerne omfatter både somatik og psykiatri og skal bidrage til bedre sammenhæng i:

  • Behandlingstilbud
  • Rehabiliteringstilbud
  • Forebyggelsestilbud og
  • Plejetilbud.

Sundhedsklyngen skal løfte populationsansvaret med udgangspunkt i akutsygehusenes optageområde og sikre sammenhæng i behandlings og rehabiliteringsforløb på tværs af sundhedsområdet og i relevant omfang mellem sundhedssektoren og de tilgrænsende sektorer.

Det politiske niveau

Det politiske niveau skal sætte retning for sundhedsklyngen, herunder igangsætte indsatser med omstilling til det primære sundhedsvæsen samt implementere og komme med input til den sundhedsaftale.

Det politiske niveau vil indenfor sundhedsaftalens rammer skulle opstille selvstændige mål for arbejdet med udgangspunkt i de lokale udfordringer og behov.

Det faglige strategiske niveau

Det faglige strategiske niveau skal tage hånd om borgerens behov med fokus på at sikre konkrete løsninger for bedre sammenhæng, kvalitet og øget nærhed.

De skal følge op på fastlagte mål og implementering af lokalt og nationalt aftalte initiativer.

Derudover skal de følge og drøfte centrale nøgletal og data for publikationen inden for sundhedsklyngen, så data kommer til at understøtte et tæt samarbejde og strategisk prioritering af sundhedsindsatser.

Høringsparter

Kontakt

Adresse

Sundhedsaftalen

Det nære sundhedsvæsen

Region Sjælland

Alleen 15

4180 Sorø

Ring til os