Gå til indhold

Broen til Bedre Sundhed

Bedre folkesundhed – mere lighed i sundhed

Broen til Bedre Sundhed er et unikt langsigtet udviklingsprogram, der skal skabe bedre folkesundhed og mere lighed i sundhed. Læs mere i materialet Lighed i sundhed og i artiklen Skæv sundhed kræver fælles indsats.

Broen til Bedre Sundhed blev oprindelig sat i værk som et partnerskab på tværs af Lolland og Guldborgsund Kommuner, Region Sjælland, de praktiserende læger og det lokale erhvervsliv i form af Business LF og indgik i et samarbejde med TrygFonden.

Programmet blev lanceret tilbage i 2014 for at sætte fokus på borgerne i Lolland og Guldborgsund kommuner, der generelt har en kortere gennemsnitlig levetid og en større ulighed i sundhed end andre steder. Læs mere i baggrundsrapporten for Broen til Bedre Sundhed – fokus Lolland-Falster og Programstrategi for Broen til Bedre Sundhed.

Indsatser

Siden 2014 er der gennemført en bred vifte af social- og sundhedsfremmende indsatser under Broen til Bedre Sundhed; bl.a. besøg fra Sundhedsplejen til ny-tilflyttede småbørnsfamilier (Tilflyttede børn), aktiviteter i skolen (Sund Uddannelse), indsatser for udsatte borgere (Sammen om min vej og Sammenhængende Patientforløb) og tilbud til familier, hvor alkohol fylder for meget (Familie og Alkohol). Læs mere om baggrund for valg af indsatser i rapporten En særlig indsats.

Hvert initiativ bliver udvalgt og sat i værk enten fordi der er behov for at skabe ny viden eller fordi eksisterende viden har vist, at det virker.
Broen til Bedre Sundhed har med årene udvidet det geografiske fokus, og flere af Broens indsatser fra Lolland-Falster er i dag også implementeret i andre kommuner.

Mål og visioner

I Broen til Bedre Sundhed arbejder vi med tre ligestillede mål, som også er afsæt for vores samlede programmål:

  • Sundhed: Vi skal fremme sundhed og trivsel, på tværs af alder, køn og sundhedsprofil.
  • Kvalitet: Vi skal skabe bedre kvalitet for den enkelte.
  • Økonomi: Vi skal sikre, at vores ressourcer bliver anvendt effektivt.

Broen til Bedre Sundhed har seks indsatsområder, der til sammen skal være med til at indfri Broens overordnede mål om bedre folkesundhed og mere lighed i sundhed: Fremtidens voksne, Kronikerindsats, Hensigtsmæssige akutforløb, Lige adgang til sundhedstilbud, Sundt erhverv og Nye veje. Læs mere om baggrunden for indsatsområderne i Programgrundlag for Broen til Bedre Sundhed samt status fra 2017 i Porteføljen.

Undervejs har det været en vigtig del af Broens arbejde at udvikle og indsamle viden og erfaringer, som kan skabe værdi og komme andre til gavn i en større regional, national eller international kontekst. Se Ledelsesrapport 2019 og Ledelsesrapport 2018

Perspektiver for fremtiden

Med de nye Sundhedsklynger, er der potentiale for at konceptet fra Broen til Bedre Sundhed om tværgående samarbejde kan fortsættes og udbredes på tværs af hele regionen og på landsplan.