Gå til indhold

Tilflyttede børn

Sundhedsplejen på velkomstbesøg i tilflytterfamilier.

Velkomstbesøg til ny-tilflyttede børnefamilier var en indsats under Broen til Bedre Sundhed, hvor alle familier med et eller flere børn under fire år, som flyttede til Lolland-Falster i perioden jan 2019-dec 2020, fik tilbudt et besøg af kommunens sundhedspleje.

Sundhedsplejerskernes velkomstbesøg har til formål at tage godt imod de ny-tilflyttede familier og sikre sundhed, trivsel og udvikling børnene. Det er vigtigt at opdage og reagere på eventuelle behov hos børnene så tidligt som muligt. Sundhedsplejersken sætter (efter behov) familien i kontakt med de rette fagpersoner, hvis barnet f.eks. ikke er alderssvarende i forhold til sprog, motorik, syn, hørelse og/eller social kontakt. Læs mere i Slutevaluering af Tilflyttede børn.

Ved besøget blev der ikke alene sat fokus på barnets sundhed og trivsel, men også på at støtte familien i at skabe netværk, opbygge relationer og orientere sig om de lokale muligheder for børn og familier. F.eks. på biblioteket, i foreningslivet (mor-barn svømning, gymnastik m.m.) eller tilbud til særlige målgrupper (unge mødre, alkoholrådgivning m.m.). Læs også den oprindelige projektbeskrivelse Projektbeskrivelse Børn og Familie.

Både Lolland og Guldborgsund Kommuner har valgt at fortsætte indsatsen i eget regi efter projektperioden var slut.