SkipToMain.AriaLabel

Sammen om min vej

Sammen kan vi gøre en forskel

Sammen om min vej

Borgere med et komplekst forløb har ofte mange og meget forskellige kontakter til social- og sundhedsvæsenet. De kan derfor let komme til at bevæge sig rundt i systemet, hvor hver fagperson sætter ind på hver sin front. Desværre uden at de mange indsatser altid er koordineret tilstrækkeligt på tværs.
Udviklingsprojektet Sammen om min vej har i Lolland og Guldborgsund kommuner skabt bedre sundhed og trivsel for de mest sårbare borgere og mere smidige forløb på tværs af læge, sygehus og kommune.

At skabe mere lighed i sundhed kræver et sammenhængende sundhedsvæsen. Læs artiklen Sammen kan vi gøre en forskel fra magasinet Danske Kommuner.

Du kan downloade slutevalueringen her:

Slutevaluering - Fuld rapport

Slutevaluering - Kort udgave ​

Fra projekt til drift

Sammen om min vej er efter projektafslutningen i 2018 overgået til drift i både Lolland og Guldborgsund kommune. Vordingborg kommune har efterfølgende implementeret væsentlige elementer af læringen fra projektet.