Gå til indhold

Sammenhængende Patientforløb

Projekt Sammenhængende Patientforløb blev etableret som et bredt tværsektorielt udviklingssamarbejde på tværs af Broen til Bedre Sundhed: Almen praksis, Nykøbing F. Sygehus og Psykiatrien Syd, samt social-, sundheds-, og arbejdsmarkedsområdet i henholdsvis Lolland, Guldborgsund og Vordingborg Kommuner for perioden 2018-2020.

Med Sammenhængende Patientforløb er der udviklet og testet en samarbejdsmodel til fælles udvikling og forbedring af patientforløb ved alkoholbehandling i forløb på tværs af aktører – en samarbejdsmodel, som også skønnes at have potentiale i forhold til at løse andre komplekse tværsektorielle problemstillinger i det fremtidige sundhedsaftalearbejde.

Med Sammenhængende Patientforløb er det lykkedes at:

  • Lægge kimen for et mere sammenhængende patientforløb og dermed større lighed i sundhed hos udsatte og sårbare borgere/patienter herunder mennesker med alkoholafhængighed.
  • Udvikle en lokalt forankret samarbejdsmodel for tværgående udviklingsinitiativer.
  • Etablere fundamentet for en fælles samarbejdskultur, som afsæt for fremtidigt samarbejde ved tværgående udviklingsinitiativer.

Fra projekt til drift

Samarbejdsmodellen og læringen fra projektet er i dag forankret i Kommune-sygehussamarbejdet.

Du kan læse evalueringen af Sammenhængende Patientforløb her: Slutevaluering - Sammenhæng i patientforløb

Som et optakt til arbejdet udgav VIVE en rapport, der satte fokus på viden og erfaringer med at skabe sammenhængende patientforløb. Ny rapport om sammenhæng i patientforløb