SkipToMain.AriaLabel

Sund Uddannelse

Folkeskolen skal være et sundt sted at være og lære

Sund uddannelse var et af de første og største initiativer under Broen til Bedre Sundhed på Lolland-Falster. Det var et treårigt forløb, hvor vi med støtte fra TrygFonden satte gang i en bred vifte af sundhedsindsatser på 8 skoler: 4 i Lolland Kommune og 4 i Guldborgsund Kommune.

Formål

Sund Uddannelse havde til formål at gøre det både let og sjovt at leve sundt. Ideen var at give de enkelte elever ny viden og gode oplevelser med en sund livsstil, så de blev i stand til selv at udvikle sunde handlekompetencer og træffe sunde valg. Også uden for skoletid.

Indsatser

Sund Uddannelse var en samlet pakke med forskellige aktiviteter og indsatser.

Del-indsatserne omfattede Alle Børn Cykler, Sundhedsprincipper, Skolesport; Junioridrætsledere, Boost (frugt og grønt) og X:IT (tobaksforebyggelse).

Desuden valgfrihed til egne initiativer på hver skole, bl.a.: Du bestemmer, XHALE (digital rygestop til unge), Den Røde Tråd, Reach Out, Stilhed og Bevægelse, Styr på Sundheden og Udeskoleprojekt.

Se flere og læs mere om disse i evalueringsrapporten fra KORA.

Efterfølgende er yderligere indsatser udviklet under Sund Uddannelse; henholdsvis Hjernemad og Begge hjul på jorden.

Du kan se yderligere evalueringer af Sund Uddannelse her:

Hovedrapport Sund Uddannelse
Evaluering af 8. klassetrin Sund Uddannelse
Evaluering på skoleniveau Sund Uddannelse

Baggrund: Hvorfor sætte fokus på skolen?

Hver dag tilbringer den enkelte elev op mod 6-8 timer i skolen. Det er her, man lærer, bevæger sig, spiser 1-2 måltider og danner en stor del af de vaner, som man tager med hjem - og videre i livet.

Skolen har dermed en stor rolle i at sætte præg på både elever, forældre og lokalsamfund. En indsats her kan derfor være med til at give en større udvikling et boost.

Sundhed og uddannelse er desuden to sider af samme sag. Ingen elev kan lære på en sulten mave eller en træt hjerne, og omvendt er uddannelse en af de vigtigste determinanter for, om vi kommer til at leve et sundt liv. En tidlig indsats i folkeskolen kan derfor i det store perspektiv være med til at skave bedre folkesundhed.

Hjernemad

Morgenmadsklubber med gratis morgenmad fremmer sundhed og trivsel blandt skoleelever.

Hjernemad blev udviklet i 2016 og var oprindeligt et tilbud om gratis morgenmad til skolebørn på alle skoler i Lolland Kommune og seks skoler i Guldborgsund Kommune. Senere er indsatsen blevet bredt ud, og foregår nu også i andre kommuner.
Målet er at give eleverne en sund start på dagen, grundlægge gode vaner og skabe de bedste forudsætninger for, at de kan få mest muligt ud af deres undervisning. På sigt kan det være med til at understøtte at flere får en ungdomsuddannelse.
Læs artikel om Hjernemad: En mæt elev lærer bedst.

Den gratis mad bliver leveret af FødevareBanken, som er en non-profit organisation, der siden 2009 har haft succes med at gøre ''madspild til måltid'', ved at indsamle, fordele og distribuere overskudsmad fra landbrug, supermarkeder og fødevareproducenter til nye formål.

Fødevarebanken har udgivet en guide om, hvordan man opretter en god morgenmadsklub; se Guide til morgenmadsklub. Find desuden inspiration til morgenmadscaffer i 10 gode råd om Hjernemadscafeer.

Hjernemad er et unikt samarbejde på tværs af kommuner, region, Trygfonden og FødevareBanken.

Hjernemad blev evalueret ved udgangen af 2017 efter et år i drift. Og selvom et år er kort tid, viste evalueringen, at Hjernemad gav bedre trivsel, mere energi og større koncentration. Du kan læse de forskellige evalueringer her:

Samlet evaluering af Hjernemad
Bilag til evaluering af Hjernemad
Vigtigste pointer fra evaluering af hjernemad

Begge Hjul på Jorden

Cykeloplevelser i skoletiden.

Begge Hjul på Jorden handler om at cykle og om at få flere børn og unge til at cykle i og til deres skole. Fordi en cykeltur giver god motion, sundhed i hverdagen og sætter en ny ramme for både læring og sociale fællesskaber. Se Læringsrapport om Begge Hjul på Jorden

For at undersøge effekten af indsatsen har et hold af eksterne følgeforskere rettet deres blik mod indsatsen.
20. maj 2019 - artikel om Begge Hjul på Jorden: Alle børn kan da cykle, eller kan de? - Folkeskolen.dk
23. april 2019 - artikel om Begge Hjul på Jorden, Hænderne på styret og fødderne på pedalerne: hvad kan man lære af og på en cykel? - Folkeskolen.dk

Læs den fulde projektbeskrivelse her: 
Begge hjul på Jorden.pdf