Gå til indhold

Særligt for pårørende

Se kontaktoplysninger
At være pårørende til en kronisk syg, såsom én der har fået amputeret et ben, betyder for mange at deres hverdag pludselig ser helt anderledes ud. Som nær ven kan det også være svært at håndtere den nye situation hos den, du holder allermest af.

At være pårørende, når livet slår kolbøtter 

Teksten er udarbejdet sammen med Nina Rottmann, Lektor og psykolog på SDU. 

Når en af dine kære (ven, familie, partner) bliver syge og har brug for ekstra omsorg, bliver du aktiv pårørende (fra Pårørende i Danmark). 

Der er forskellige måder at være pårørende: nogle vil være meget tæt på, fordi de deler hverdagen med den som har fået amputeret benet. De vil måske skulle hjælpe med mange ting i hverdagen. Andre ses måske ikke så tit/afstanden er større, og er derfor ikke så involveret i hverdagen. Men de pårørende kan stadig opleve at være påvirket af det, fx følelsesmæssigt og ved at tænke meget på det.  

Som pårørende kan du have mange forskellige omsorgsopgaver. Det kan være omsorg relateret til pleje, behandling eller genoptræning. Det kan være praktisk omsorg i form af at hjælpe med praktiske opgaver, som den der har fået benet amputeret ikke kan og/eller i form af følelsesmæssig omsorg og støtte.

De pårørendes behov og udfordringer er dynamiske og ændrer sig ofte under rehabiliteringsforløbet, ligesom de gør, for den som har fået benet amputeret. 

Det er normalt som pårørende, at man i tiden efter amputationen påtager sig en stor omsorgsopgave. Den som har fået amputeret et ben, har i tiden lige efter amputationen måske behov for meget støtte og hjælp og dette kan betyde, at man ender med at sætte sine egne behov i anden række. Det er vigtigt at du som pårørende også kan give plads til dine egne behov fx ”pauser fra sygdom”, ved at gøre de ting du holder af og/eller gode aktiviteter sammen med den benamputerede.  

Figuren er inspireret af: Rottmann, N., Norup, A. & Dieperink, K.B. (2022). Informal caregiving in life-threatening or chronic illness. In S. S. Pedersen, K. K. Roessler, T. E. Andersen, A. T. Johnsen, & F. Pouwer (Eds.), Textbook of applied medical psychology (pp. 517-565). Odense, Denmark: University Press of Southern Denmark.

Følelsesmæssig reaktion

Det er helt normalt at opleve en følelsesmæssig reaktion som pårørende til en der har fået et ben amputeret. Reaktionen kan være alt fra modløshed, afmagt, sorg, ensomhed og svingende humør. Nogen oplever også søvnbesvær, skyld og skam, kort lunte og at have let til tårer. Der kan også opstå tanker om hvad der skal ske i fremtiden for mig, os og min kære. Benamputationen påvirker jer begge to, hver for sig og sammen.  

Rollerne kan ændre sig efter benamputationen, og hvor meget I hver især bidrager med, kan pludselig være anderledes og i ubalance (dvs. at en bidrager mere end den anden). 

Det er en proces for både den pårørende og den amputerede at vænne sig til den nye hverdag og de nye roller, og mange pårørende oplever at det bliver nemmere med tiden. 

Pårørende skal ofte balancere mellem håndtering af egne behov og behov hos den der har fået amputeret benet.

Ubalance mellem hvor meget man bidrager fx i hjemmet, kan opstå fordi den pårørende pludselig står med alle de praktiske opgaver, skal sørge for transport til genoptræningen og måske også have kontakt med kommune og hospital.

Mennesker har det som regel bedst i relationer, når vi føler at vi bidrager ligeligt (måske med forskellige ting, men vi bidrager hver især). Hvis man ikke længere kan bidrage med det praktiske som før amputationen, kan det være en god ide at snakke om, hvad man så kan bidrage med.

Måske kan man opdele opgaverne på en ny måde? Kan den med amputationen måske hjælpe i køkkenet ved at sidde på en højstol, i stedet for at slå græsset eller gøre rent? Et bidrag til relationen kan også være i form af følelsesmæssig støtte, opmuntring etc. Ubalancen mht. praktiske opgaver skal gerne udlignes i takt med, at den benamputerede kan mere og mere.  

Det er vigtigt at tale sammen, og at I sammen finde ud af hvordan denne nye hverdag bedst kan fungere for jer. Tal om hvilke opgaver den amputerede stadig kan klare, hvilke I skal hjælpes ad om og hvor meget hjælp den amputerede faktisk ønsker. Som pårørende må du gerne have forventninger til den amputerede - det kan være godt at huske at de stadig er den samme person som inden amputationen.

Råd til pårørende

Danske patienter har samlet en liste af punkter, som kan være vigtige for dig som pårørende, at overveje. Disse omhandler mødet med sundhedsvæsenet, dit forhold til den syge/amputerede og dine egne grænser og behov.

Se et kort resume af punkterne herunder:

Kilde: Danske Patienter

Se den fulde version af de tre punkter her.

 

Kontakt

Adresse

Holbæk sygehus

ViRSA

Forskningens Hus

Sofievej 13

4300 Holbæk

Ring til os