Gå til indhold

Anvisning af pladser til døgn-, aflastnings- eller undervisningstilbud

Se kontaktoplysninger
Når en voksen har brug for et botilbud eller et dagtilbud, og et barn eller en ung har brug for et døgn-, aflastnings- eller undervisningstilbud er borgerens indgang altid kommunen.

Det er således kommunen, der har pligt til at rådgive og vejlede i forhold til at finde de relevante sociale tilbud, ligesom det altid er kommunen, der visiterer – også til de regionalt drevne tilbud.

Når en kommune har besluttet at anvende et regionalt tilbud, fremsendes relevante sagsakter direkte til det pågældende tilbud.
Visitation til de sociale tilbud
Tilbuddet tager stilling til anmodningen og inddrager faglige konsulenter fra Socialafdelingen i Region Sjælland i tilfælde, hvor dette måtte være relevant.

I tilfælde, hvor den henviste borger er indenfor tilbuddets målgruppe, og der er en ledig plads, skal tilbuddet straks imødekomme den kommunale visitation.

Såfremt tilbuddet mener, at man må overveje en eventuel tillægsydelse, skal den til tilbuddet tilknyttede faglige konsulent inddrages, inden dette ønske fremsættes overfor kommunen.

Er den henviste borger udenfor målgruppen, kan tilbuddet i samarbejde med Socialafdelingen i Region Sjælland afvise en visitation.

Når borgeren har fået anvist plads på ét af Region Sjællands bo- eller døgntilbud, er det bo- eller døgntilbuddets opgave at udarbejde en individuel plan for opholdet. Den individuelle plan tager udgangspunkt i den handleplan, som kommunen har lavet for borgeren.

Region Sjælland løser på socialområdet opgaver overfor borgere
med helt særlige behov, som har brug for en særforanstaltning (enkeltmandsprojekt).


Læs om særforanstaltninger her

Takster - navneændring på takster fra 2024

Vær opmærksom på at Region Sjælland ændrer navnene på taksterne fra 2024. Se oversigten her.

Kontakt

Adresse

Region Sjælland

Socialområdet

Alléen 15

4180 Sorø

Skriv til os

Øvrig information

Hvis din besked indeholder personfølsomme oplysninger, anbefaler vi, at du sender din besked via Digital Post. På den måde sikrer du dig, at uvedkommende ikke får kendskab til indholdet i din besked. Du finder Region Sjælland, Socialområdet i din digitale post på borger.dk.

Læs mere om digital post her