Søg
 

Persondatapolitik - Regionens DPO

I Region Sjælland bruger vi en række oplysninger om borgere, brugere og patienter i vores daglige arbejde i henhold til reglerne for GDPR. Denne persondatapolitik fortæller, hvordan vi behandler og beskytter disse personoplysninger. 

 
Sådan får vi personoplysninger
Region Sjælland får personoplysninger fra dig, hvis du kommer på et af vores sygehuse, eller du er i anden kontakt med regionen.
 
Vi får også personoplysninger om dig fra andre udenfor regionen som for eksempel offentlige registre, privathospitaler, hospitaler i andre regioner, privatpraktiserende læger, kommuner eller andre offentlige myndigheder.
 
Som følge af vores oplysningspligt vil vi informere dig, når vi får eller henter oplysninger om dig. Vi vil give dig de oplysninger, som du har ret til at få, f.eks. formålet med og grundlaget for at vi behandler oplysningerne.

Hvad er en personoplysning?
En personoplysning er enhver oplysning, der kan henføres til en
bestemt fysisk person, for eksempel:
 • navn
 • adresse
 • CPR-nummer
 • helbredsoplysninger
 • genetiske data
 • etnisk oprindelse
 • religiøs overbevisning
 • civilstand
 • sociale forhold
 • straffedomme
Sådan behandler vi personoplysninger
Region Sjælland er ansvarlig for, at vi behandler personoplysninger efter principperne i lovgivningen. Det betyder, at vi skal behandle personoplysninger lovligt, rimeligt og gennemsigtigt.
 
Dermed behandler vi kun personoplysninger om dig, hvis lovgivningen giver mulighed for det, eller hvis du giver dit samtykke. Et samtykke er altid frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage, se de registreredes rettigheder.
 
Vi indsamler og behandler personoplysninger til konkrete formål, for eksempel patientbehandling, sundhedsplanlægning og sociale botilbud.  
Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante, tilstrækkelige og nødvendige i forhold til at opfylde de formål, som oplysningerne er indsamlet til.

Vi behandler også personoplysninger på jordforurening, råstofområdet og i forbindelse med gymnasiefordelingen i regionen.
 
De personoplysninger, vi bruger i vores daglige arbejde, skal være korrekte og ajourførte. Når vi bliver opmærksomme på fejl i personoplysninger, retter vi fejlene.

Vi sletter personoplysninger om dig, når der ikke længere er brug for dem. Vi gemmer dog personoplysninger i længere tid, når loven forpligter os til det, for eksempel personoplysninger i patientjournaler.

Som led i Region Sjællands daglige arbejde overfører vi i nogle tilfælde personoplysninger til parter uden for regionen. Vi overfører personoplysninger på baggrund af lovgivning, samtykke eller anmodning fra dig. 

Vi indsamler og behandler personoplysninger, så der er sikkerhed for, at dit privatliv er beskyttet. Den fællesregionale informationssikkerhedspolitik er rammen for regionens egne politikker, retningslinjer og vejledninger mm. om informationssikkerhed.

Hvad betyder behandling?
Behandling er den aktivitet eller de aktiviteter, som sker med personoplysninger. Behandling er for eksempel indsamling, registrering, bearbejdning, opbevaring, offentliggørelse, tilpasning/ændring, søgning, overførsel, sammenstilling/samkøring og sletning. 
 
Sikkerhedsbrud
Vi underretter dig hurtigst muligt i tilfælde af brud på persondatasikkerheden, som vi vurderer, har en høj risiko for dine rettigheder, herunder for eksempel diskrimination, identitetstyveri eller svig, økonomisk tab, skade på omdømme eller sociale konsekvenser.
 
Dine rettigheder
Når vi behandler personoplysninger om dig, har vi pligt til at oplyse dig om dine rettigheder. Du har bl.a.:
 • ret til indsigt i regionens behandling af personoplysninger om dig
 • ret til berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig  
 • ret til begrænsning af behandling af personoplysninger om dig (f.eks. hvis der er uklarheder om rigtigheden af oplysningerne)
 • ret til at gøre indsigelse
Du kan her læse om, hvordan du bruger dine rettigheder, se de registreredes rettigheder.

Dine klagemuligheder
Du bør altid først tage kontakt til Region Sjælland, hvis du mener regionen udsætter dig for en behandling af oplysninger i strid med databeskyttelseslovgivningen. Brug genvejene til kontaktoplysninger til højre på denne side.

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du mener Region Sjælland ikke behandler dine personoplysninger korrekt i forhold til databeskyttelseslovgivningen.
 
Du kan læse mere om muligheden for at klage til Datatilsynet her.
 
Besøg på hjemmesider
Region Sjælland anvender cookies til at forbedre oplevelsen på vores hjemmesider og til at indsamle statistik. Læs mere om vores brug af cookies her.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
16.05.18
Opdateret
18.01.23
Link til denne side:
Andre sider under Persondatapolitik


Spørgsmål vedrørende
databeskyttelse?

 

Mail: Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Tlf.: 72 27 30 02
Telefontid: Mandag - fredag:

9.00 - 16.00

​ 


Sikker e-mail til DPO?


Hvis du skal sende en mail med fortrolige informationer – f.eks. cpr-nummer og fakta om din sygdom eller dit forløb – skal du logge ind med dit NemID på borger.dk.

Sikker mail via borger.dk​


Spørgsmål vedrørende nyere registrering?

 

Minsundhedsplatform

 


Spørgsmål vedrørende en 

ældre registrering?

 

Sundhed.dk

 


Spørgsmål vedrørende aktuel behandling?


Kontaktoplysninger


Andre spørgsmål

Kontakt Patientvejledningen