Gå til indhold

Den registreredes rettigheder

Se kontaktoplysninger
Dine rettigheder, når regionen behandler oplysninger om dig.

​Når regionen behandler oplysninger om dig, har du nogle rettigheder, som vi har pligt til at oplyse dig om. Du kan finde flere oplysninger om dine rettigheder ved at klikke på overskrifterne nedenfor.

​Oplysn​ingspligt

Regionen har en pligt til at informere dig, når der indsamles oplysninger om dig. Du har ret til at få forskellige informationer, alt efter om regionen får oplysningerne direkte hos dig, eller hvis det sker fra andre end dig.

Indsigtsret

Du har mulighed for at få oplyst, om regionen behandler oplysninger om dig. Du har desuden mulighed for at få en kopi af de oplysninger, som regionen behandler om dig, hvis du beder om det.

Retten til berigtigelse

Vores oplysninger om dig skal være korrekte og ajourførte. Hvis vi har urigtige oplysninger om dig, har du ret til at få dem berigtiget. Vi skal som offentlig myndighed kunne dokumentere, hvad vi foretager os i forhold til behandlingen af dine oplysninger, så ofte vil berigtigelsen ske ved at et supplerende notat med de berigtigede oplysninger vedlægges din sag.

Hvis vi modtager en berigtigelse fra dig, sørger vi så vidt muligt for at underrette eventuelle andre modtagere af dine personoplysninger.

Retten til sletning

Du har mulighed for at anmode om at få slettet dine personoplysninger hos regionen.

Du skal dog være opmærksom på, at regionen er en offentlig myndighed, og at vi derfor er forpligtede til at kunne dokumentere det grundlag, som vi har baseret en afgørelse eller en beslutning på. Vi har derfor kun i begrænset omfang adgang til at slette personoplysninger.

Retten til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandling af dine personoplysninger.

En ”begrænset behandling” betyder, at vi fremover kun må behandle oplysningerne med dit samtykke. Du kan dog ikke få begrænset behandlingen af dine oplysninger, hvis de er nødvendige for at gøre et retskrav gældende eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsmæssige interesser.

En anmodning om begrænsning kan vedrøre alle typer af behandling af dine personoplysninger – undtagen vores opbevaring af oplysningerne.

Retten til indsigelse

I særlige situationer har du som borger ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger.
Det kan f.eks. være, hvis du har navne- og adressebeskyttelse, og derfor anmoder om, at vores behandling af oplysninger om dit navn og din adresse ophører.

Du skal være opmærksom på, at du ikke har mulighed for at gøre indsigelse, hvis personoplysningerne udelukkende behandles til videnskabelige eller statistiske formål.

Automatiske afgørelser

En automatisk afgørelse er en afgørelse, som er truffet uden menneskelig indblanding. I nogle tilfælde har du ret til, at der ikke træffes automatiske afgørelser om dig. Du har som hovedregel ikke denne ret, når regionen træffer afgørelser om dig. Det er fordi, at de opgaver, som regionen varetager, er fastsat i lovgivningen.

Spørgsmål

Kontakt

Adresse

Region Sjælland

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Alleen 15

4180 Sorø

Ring til os

Mandag - fredag: 9.00 - 14.00

Tlf. 70 15 50 00

Tlf. 70 15 50 00

Skriv til os

Digital post

Øvrig information

Indeholder dit spørgsmål fortrolige informationer – f.eks. cpr-nummer – skal du sende dit spørgsmål som sikker mail.