Gå til indhold

Persondatapolitik og regionens DPO

Se kontaktoplysninger
I Region Sjælland bruger vi en række oplysninger om borgere, brugere og patienter i vores daglige arbejde i henhold til reglerne for GDPR. Denne persondatapolitik fortæller, hvordan vi behandler og beskytter disse personoplysninger.

Sådan får vi personoplysninger

Region Sjælland får personoplysninger fra dig, hvis du kommer på et af vores sygehuse, eller du er i anden kontakt med regionen.

Vi får også personoplysninger om dig fra andre udenfor regionen som for eksempel offentlige registre, privathospitaler, hospitaler i andre regioner, privatpraktiserende læger, kommuner eller andre offentlige myndigheder.

Som følge af vores oplysningspligt vil vi informere dig, når vi får eller henter oplysninger om dig. Vi vil give dig de oplysninger, som du har ret til at få, f.eks. formålet med og grundlaget for at vi behandler oplysningerne.

Hvad er en personoplysning?

Sådan behandler vi personoplysninger

Region Sjælland er ansvarlig for, at vi behandler personoplysninger efter principperne i lovgivningen. Det betyder, at vi skal behandle personoplysninger lovligt, rimeligt og gennemsigtigt.

Dermed behandler vi kun personoplysninger om dig, hvis lovgivningen giver mulighed for det, eller hvis du giver dit samtykke. Et samtykke er altid frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage, se de registreredes rettigheder.

Vi indsamler og behandler personoplysninger til konkrete formål, for eksempel patientbehandling, sundhedsplanlægning og sociale botilbud.
Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante, tilstrækkelige og nødvendige i forhold til at opfylde de formål, som oplysningerne er indsamlet til.

Vi behandler også personoplysninger på jordforurening, råstofområdet og i forbindelse med gymnasiefordelingen i regionen.

De personoplysninger, vi bruger i vores daglige arbejde, skal være korrekte og ajourførte. Når vi bliver opmærksomme på fejl i personoplysninger, retter vi fejlene.

Vi sletter personoplysninger om dig, når der ikke længere er brug for dem. Vi gemmer dog personoplysninger i længere tid, når loven forpligter os til det, for eksempel personoplysninger i patientjournaler.

Som led i Region Sjællands daglige arbejde overfører vi i nogle tilfælde personoplysninger til parter uden for regionen. Vi overfører personoplysninger på baggrund af lovgivning, samtykke eller anmodning fra dig.

Vi indsamler og behandler personoplysninger, så der er sikkerhed for, at dit privatliv er beskyttet. Den fællesregionale informationssikkerhedspolitik er rammen for regionens egne politikker, retningslinjer og vejledninger mm. om informationssikkerhed.

Hvad betyder behandling?

Sikkerhedsbrud

Vi underretter dig hurtigst muligt i tilfælde af brud på persondatasikkerheden, som vi vurderer, har en høj risiko for dine rettigheder, herunder for eksempel diskrimination, identitetstyveri eller svig, økonomisk tab, skade på omdømme eller sociale konsekvenser.

Dine rettigheder

Når vi behandler personoplysninger om dig, har vi pligt til at oplyse dig om dine rettigheder. Du har bl.a.:

  • ret til indsigt i regionens behandling af personoplysninger om dig
  • ret til berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig
  • ret til begrænsning af behandling af personoplysninger om dig (f.eks.hvis der er uklarheder om rigtigheden af oplysningerne)
    ret til at gøre indsigelse
  • Du kan her læse om, hvordan du bruger dine rettigheder, se de registreredes rettigheder.

Dine klagemuligheder

Du bør altid først tage kontakt til Region Sjælland, hvis du mener regionen udsætter dig for en behandling af oplysninger i strid med databeskyttelseslovgivningen. Brug genvejene til kontaktoplysninger til højre på denne side.

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du mener Region Sjælland ikke behandler dine personoplysninger korrekt i forhold til databeskyttelseslovgivningen.

Læs mere om muligheden for at klage til Datatilsynet.

Besøg på hjemmesider

Region Sjælland anvender cookies til at forbedre oplevelsen på vores hjemmesider og til at indsamle statistik. Læs mere om vores brug af cookies her.

Spørgsmål

Kontakt

Adresse

Region Sjælland

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Alleen 15

4180 Sorø

Ring til os

Mandag - fredag: 9.00 - 14.00

Tlf. 70 15 50 00

Tlf. 70 15 50 00

Skriv til os

Digital post

Øvrig information

Indeholder dit spørgsmål fortrolige informationer – f.eks. cpr-nummer – skal du sende dit spørgsmål som sikker mail.