Gå til indhold

Sammenhængende uddannelsesforløb for kandidatstuderende på Region Sjælland-sporet

Se kontaktoplysninger
Klinisk Basisuddannelse (KBU) i Region Sjælland, for kandidatstuderende på Region Sjælland-sporet, udenom den ordinære lodtrækning

Vær sikret KBU på en valgfri geografi i Region Sjælland

På Region Sjælland-sporet er det muligt at vælge KBU på Sjællands Universitetshospital (Køge & Roskilde), Holbæk Sygehus, Slagelse Sygehus og Nykøbing Falster Sygehus (1. del) og i almen praksis (2. del). Pladserne på sygehusene er fordelt på forskellige afdelinger og antallet af pladser kan varierer fra år til år. Der er således afdelinger der kun har 1-2 KBU-pladser halvårligt, og andre der har op til 10-12 pladser halvårligt. KBU’en i almen praksis ligger i umiddelbar nærhed af det sygehus, hvor 1. del af KBU’en afholdes.

Læs mere om Klinisk basisuddannelse her.

På 5. semester KA bliver de studerende bedt om at prioritere, hvor de ønsker at afholde deres KBU. De studerende kan frit prioritere mellem ovennævnte sygehuse.

På baggrund af prioriteterne modtager de studerende ca. 6 måneder før KBU-start et specifikt forløb med angivelse af sygehus, afdeling, almen praksis samt starttidspunkter. Først når de studerende kender deres specifikke KBU-forløb, bliver de bedt om at godkende, at de trækkes ud af den ordinære KBU-lodtrækning.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er muligt at søge et sammenhængende uddannelsesforløb i Region Sjælland, såfremt de studerende tidligere har tilmeldt sig den kliniske basisuddannelse på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, uagtet at de studerende ikke har valgt et ordinært KBU-forløb på basislaege.dk.

10 kandidatstuderende pr. semester tilbydes en valgfri Intro-stilling

På Region Sjælland-sporet kan 10 kandidatstuderende pr. semester tilbydes en Intro-stilling i Regionen som del af de sammenhængende uddannelsesforløb.

På 6. semester får de studerende, der allerede har et sammenhængende forløb med KBU, mulighed for at ønske et uddannelsesforløb med sammenhæng til en intro-stilling i Regionen. De studerende får i den forbindelse mulighed for at prioritere mellem geografi og flere af de specialer vi har i Regionen, dog er det ikke muligt at vælge Dermatologi, Oftalmologi samt Plastikkirurgi.

Antallet af intro-stillinger varierer fra speciale til speciale. Der er således små specialer, der kun har 1-2 intro-stillinger årligt, og store specialer der har 15-16 eller flere intro-stillinger årligt. Det betyder, at der er specialer der er meget svære at få en intro-stilling i og specialer det er lettere at få en intro-stilling i. Region Sjælland-sporet kan maksimalt byde ind på 50 % af et speciales intro-stillinger. De små specialer med få intro-stillinger indgår ikke i den procentvise fordeling, men afklares fra gang til gang i dialog med specialet.

Er der flere end 10 kandidatstuderende pr. semester, der ønsker en intro-stilling, bliver stillingerne fordelt ved lodtrækning, som foregår til vores obligatoriske temaeftermiddag om karrierevejledning, hvor de studerende præsenteres for redskaber og modeller der kan støtte dem i deres karrierevalg.

Adresse

Region Sjælland

Koncern HR

Lægeuddannelsen

Alléen 15

4180 Sorø

Ring til os

Skriv til os

Øvrig information