Gå til indhold

Forskningstræning for læger i hoveduddannelsen, overbygningskursus

Som uddannelsessøgende læge i hoveduddannelsen skal du have forskningstræning, medmindre du har en ph.d., dr.med. eller anden dispensationsmulig uddannelse.

Overbygningskurser: Teori Modul I og II

Som uddannelsessøgende læge i hoveduddannelsen skal du have forskningstræning, medmindre du har en ph.d., dr.med. eller anden dispensationsmulig uddannelse. Se mere herom på laegeuddannelsen.dk. Den obligatoriske forskningstræning har en varighed af 20 normale arbejdsdage.

Praktisk del - 10 dage

Den praktiske del er på 10 dage og skal bestå af individuelt arbejde med et selvstændigt forskningsprojekt relateret til din kliniske praksis. Der er tale om problemformulering, vejledning, litteratursøgning og sammenskrivning, der skal udmunde i en rapport. Projektet skal tilknyttes en vejleder på dit ansættelsessted, der skal godkende din rapport. Din vejleder kan honoreres for op til 10 timer for sit arbejde, se mere herom på laegeuddannelsen.dk.

Teoretisk del - 10 dage

Den teoretiske del er 10 dage og skal indeholde:

Modul I – 3 dage
Et obligatorisk introduktionskursus, hvor basal forskningsmetodologi, kritisk litteraturlæsning og litteratursøgning bliver gennemgået. Kurset afholdes på Københavns Universitet og tilmelding sker på laegeuddannelsen.dk.

Modul II – 6 dage
6 dage, du selv sammensætter ud fra følgende muligheder:

  • Forskningstrænings-kursusdage og seminarer arrangeret af dit speciale og/eller
  • Seminardage tilrettelagt som teoridage sammen med din vejleder og/eller
  • Region Sjællands overbygnings-kurser ”Teori Modul II”-kurser

Evaluering - 1 dag
Evaluering består af 1 dag med mundtlig fremlæggelse af dit projekt og evaluering heraf.

Overbygningskurser – Teoretisk del: Modul II

Koncern HR - Uddannelse og Udvikling, Region Sjælland udbyder for Sundhedsstyrelsen overbygningskurser – Teoretisk del: Modul II

Region Sjælland udbyder fem forskellige Modul II kurser. Forudsætningen for at deltage på et eller flere af disse kurser er, at du har deltaget på Modul I, det obligatoriske introduktionskursus.

Kurserne skal finde sted i 2.-3. år af hoveduddannelsen og henvender sig bredt til uddannelsessøgende læger indenfor alle specialer.

Formål

Formålet med kurserne er, at deltagerne kan anvende forskning samt opsøge og kritisk vurdere forskningsresultater, således at forskningsresultaternes kliniske anvendelse dokumenteres. Kurserne har desuden til formål at inspirere og støtte deltagerne til at igangsætte et egentligt forskningsprojekt eller til at fortsætte med en formel forskeruddannelse.

Indhold

Kurserne behandler almene metodologiske problemstillinger og spørgsmål knyttet til den videnskabelige proces. De er overbygningskurser til Modul I ’Introduktionskursus i forskningstræning’.

Du kan vælge imellem nedenstående kurser.

Kurser

Praktisk information

Kontakt

Kursusadministrator
Alesya Hoe
Tlf: 21 32 04 88
Email: ooy​​@regionsjaelland.dk

Uddannelseskonsulent
Ann-Margrethe Edvardsen
Telefon 30 71 82 48
Email: aedv@regionsjaelland.dk