Skip to content

Sundhedsprofilen 2021

Se kontaktoplysninger
Sundhedsprofilen beskriver vores trivsel, sundhed og sygdom på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen ”Hvordan har du det?”.

Sundhedsprofilen 2021 bygger på spørgeskemaundersøgelsen ‘Hvordan har du det?’. I alt 20.871 borgere i alderen 16 år og derover har svaret på en lang række spørgsmål om deres trivsel, sundhed og sygdom. På baggrund heraf tegner Sundhedsprofilen 2021 et helt unikt billede af sundhedstilstanden hos Region Sjællands borgere.

Du kan her finde rapporten for 2021 - enten i den fulde længde eller i en kort pixi-udgave.

Der er efter udgivelsen fundet enkelte fejl i rapporten. De elektroniske versioner ovenfor er rettet til, men fejlene forekommer stadig i den trykte rapport. Se her hvilke rettelser, der er lavet i 2. udgave af rapporten.

Er du ansat i regionen eller i en af regionens 17 kommuner kan du desuden få adgang til data fra Sundhedsprofilen via Sjællandsportalen.

Kontakt

Adresse

Sundhedsprofilen

Region Sjælland

Data og udviklingsstøtte

Alléen 15

4180 Sorø

Ring til os

Pressekontakt

Tlf. 57 87 50 52