SkipToMain.AriaLabel

Sjællandsportalen

Sjællandsportalen er en platform udarbejdet i samarbejde med kommunerne.

Formålet med Sjællandsportalen er at understøtte deling af data mellem Region Sjælland og de 17 kommuner i regionen.

Det gøres ved at udstille og formidle sundhedsdata for regionens og kommunernes borgere således, at kommunerne kan få adgang til relevante oplysninger om deres borgere, samt mulighed for at sammenligne kommunerne på tværs af hinanden.

Indholdet på Sjællandsportalen udvikles løbende. På nuværende tidspunkt indeholder Sjællandsportalen indikatorer, der knytter sig til Sundhedsaftalen 2019-2023 samt resultater fra Sundhedsprofilen 2021.

På sigt er det muligt, at Sjællandportalen udstiller andre relevante sundhedsdata fra andre datakilder samt kommunale data.

Bliv bruger på Sjællandportalen

Hvis du er ansat i enten Region Sjælland eller én af de 17 kommuner i Region Sjælland og ønsker at blive bruger på Sjællandsportalen, skal du kontakte din lokale IT-afdeling.

Ved brug af resultater fra Sjællandsportalen skal tydelig kildeanvisning altid fremgå.

Sundhedsaftalen

Som en del af Sundhedsaftalen indgået af Region Sjælland og kommunerne er det blevet besluttet at understøtte indholdet af sundhedsaftalen med regionale og kommunale data, der har relevans for kommunerne og regionens borgere.

Sjællandsportalen indeholder på nuværende tidspunkt data, som viser antal genindlæggelser og forebyggelige sygehusophold, samt antal akutte sygehusophold for hhv. personer med KOL og diabetes.

Derudover kan målgrupperne i sundhedsaftalen; kronikere, voksne i kontakt med psykiatrien og sårbare ældre udforskes, ligesom der kan afgrænses til visning med sundhedsklyngerne.

De udviklede KPI’er benytter primært hospitalsdata fra Landspatientregistret (LPR), samt sygesikringsregistret og Det centrale personregister (CPR).

Læs mere om dokumentation af data til understøttelse af Sundhedsaftalen.

Gå til Sjællandsportalen

Sundhedsprofilen

Sundhedsprofilen er en undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt unge og voksne borgere i Region Sjælland. Hvert fjerde år udtrækkes 2000 tilfældige borgere på 16 år eller herover i hver af regionens kommuner (34.000 i alt) til at modtage spørgeskemaet Hvordan har du det?. Borgernes svar på spørgeskemaet danner sammen med data fra bl.a. CPR-registret grundlag for Region Sjællands sundhedsprofil.

På Sjællandsportalen er der mulighed for at udforske resultaterne fra undersøgelsen. Der er bl.a. mulighed for at filtrere ned på undergrupper, se udvikling over tid på flere parametre, samt undersøge sammenhængen mellem flere parametre. Den online version på Sjællandsportalen, giver således rigere mulighed for at udforske tallene på egen hånd for forskellige brugere.

Det er dog vigtigt at understrege, at datagrundlaget (dvs. svar på spørgeskemaerne) fortsat er det samme som i den trykte sundhedsprofil, hvilket kan give begrænsninger, især når man filtrerer ned på mindre grupper. For at tydeliggøre dette er resultaternes 95 %-konfidensinterval vist i rapporterne på Sjællandsportalen.

Læs mere om dokumentation for sundhedsprofil-data på Sjællandsportalen

Læs mere om Sundhedsprofilen

Se interview med koncerndirektør, Lone Lindsby, der fortæller om Sjællandsportalen og fordelene ved portalen.

Klik for at åben cookiepanel

Du kan ikke se videoer hvis du ikke har accepteret statistik cookies

Se videoen: Kender du Sjællandsportalen?

Klik for at åben cookiepanel

Du kan ikke se videoer hvis du ikke har accepteret statistik cookies

Se videoen: Hvordan anvender du Sjællandsportalen?

Klik for at åben cookiepanel

Du kan ikke se videoer hvis du ikke har accepteret statistik cookies

Kontakt

Adresse

Koncern Digitalisering

Data & Analyse

Ærtekildevej 1

4100 Ringsted

Ring til os