SkipToMain.AriaLabel

Sundhedsprofil 2010

Se kontaktoplysninger
Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen er samlet i rapporten "Sundhedsprofil 2010", som du kan finde link til i kolonnen til højre. Som supplement til hovedrapporten, blev der yderligere udarbejdet 18 mini-sundhedsprofiler; en pixi-udgave af sundhedsprofilen for hele Region Sjælland, samt en sundhedsprofil for hver af de 17 komminer i regionen. Mini-sundhedsprofilerne beskriver bl.a. livskvalitet og helbred, sundhedsadfærd, motivation for ændring af sundhedsadfærd, kronisk sygdom og besøg hos egen læge, og viser resultater fordelt på køn, fire aldersgrupper og fire uddannelseskategorier.

Du finder både en fuld rapport af sundhedsprofilen 2010 for hele Region Sjælland, samt en Pixi-udgave herunder.

Spørgeskema til 34.000 borgere i Region Sjælland

Spørgeskemaundersøgelsen "Hvordan har du det? 2010" blev gennemført i perioden fra februar til april 2010. I Region Sjælland blev der i alt udsendt 34.000 spørgeskemaer. I hver af de 17 kommuner i regionen, blev der således udsendt 2.000 spørgeskemaer til tilfældigt udvalgte borgere i alderen fra 16 år og opefter.

Der blev udsendt to forskellige versioner af spørgeskemaet; et til borgere på mellem 16 og 34 år, og et til borgere på 35 år eller derover. Her kan du se de spørgsmål der blev stillet til borgerne i Region Sjælland:

Ud af de 34.000 borgere i Region Sjælland, som fik tilsendt et spørgeskema, returnerede 55 procent, svarende til 18.712 personer, et udfyldt spørgeskema.

Sundhedsprofilen 2010

Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen er samlet i rapporten "Sundhedsprofil 2010", som du kan finde link til i kolonnen til højre. Som supplement til hovedrapporten, blev der yderligere udarbejdet 18 mini-sundhedsprofiler; en pixi-udgave af sundhedsprofilen for hele Region Sjælland, samt en sundhedsprofil for hver af de 17 komminer i regionen. Mini-sundhedsprofilerne beskriver bl.a. livskvalitet og helbred, sundhedsadfærd, motivation for ændring af sundhedsadfærd, kronisk sygdom og besøg hos egen læge, og viser resultater fordelt på køn, fire aldersgrupper og fire uddannelseskategorier.

Du finder både en fuld rapport af sundhedsprofilen 2010 for hele Region Sjælland, samt en Pixi-udgave herunder.

2010 Sundhedsprofiler for de enkelte kommuner 

Mini sundhedsprofiler for de enkelte kommuner kan hentes fra listen herunder.

Kontakt

Adresse

Koncern Digitalisering

Data & Analyse

Ærtekildevej 1

4100 Ringsted

Ring til os

Pressekontakt

Tlf. 57 87 50 52

Tlf. 57 87 50 52