Gå til indhold

Job på Socialområdet

Se kontaktoplysninger
Her kan du læse mere om muligheder og krav til ansøgere til Region Sjællands sociale tilbud

Bliv medarbejder på Region Sjællands specialiserede Socialområde

Socialområdet er en helt særlig arbejdsplads. Fagligheden er helt i tops, vi arbejder med spændende målgrupper. Målgrupperne spænder fra mennesker med udviklingshæmning med og uden domme, til unge med spiseforstyrrelser eller autisme, børn og unge med synshandicap til hjemløse.  Tilbuddene er derfor også meget forskellige - så læs gerne mere om de enkelte tilbud under Sociale tilbud. 

Vi ansætter både pædagoger, sundhedspersonale, lærere, teknisk og administrativt personale og pædagog-/ eller omosorgsmedhjælpere. 

De konkrete arbejdsbetingelser er også ret forskellige - tag derfor kontakt til det enkelte tilbud ved konkrete spørgsmål. 

Derudover arbejder vi også på tværs af de sociale tilbud, og du vil have mulighed for at indgå i netværk, arbejde med forbedringsprojekter, bidrage til forskningsprojekter og kvalitetsudvikle arbejdet. Under Kvalitetsudvikling og forskning kan du læse mere om vores tværgående faglige udviklingsarbejde. Derudover tilbyder vi også gode muligheder for kompetenceudvikling, som vi også samarbejder om på tværs.  

Ledige stillinger slås op via Region Sjællands jobportal og tilbuddenes egne hjemmesider. 

For at finde stillinger på de sociale tilbud vælg "Socialområdet" som lokation og for Socialafdelingen, Socialområdets stabsfunktion, "Regionshuset". 

 

Kontakt

Adresse

Region Sjælland

Socialområdet

Alléen 15

4180 Sorø

Ring til os

Tlf. 70 15 50 00

Tlf. 70 15 50 00

Skriv til os

Øvrig information

Hvis din besked indeholder personfølsomme oplysninger, anbefaler vi, at du sender din besked via Digital Post. På den måde sikrer du dig, at uvedkommende ikke får kendskab til indholdet i din besked. Du finder Region Sjælland, Socialområdet i din digitale post på borger.dk.

Læs mere om digital post her