Gå til indhold

Kompetenceudvikling

Se kontaktoplysninger
Vores sociale tilbud er specialiserede og højt specialiserede tilbud med høj faglighed, og vi udvikler hele tiden vores faglige tilgange og metoder. Det kræver dygtige medarbejdere, derfor arbejder vi også med strategisk, målrettet kompetenceudvikling.

Region Sjællands sociale tilbud er specialiserede eller højt specialiserede sociale tilbud, derfor er  kompetenceudvikling en vigtig brik i udviklingen af tilbuddenes praksis. 

På alle sociale tilbud i Region Sjælland foregår der løbende en række kompetenceudviklingsktiviteter, fra temadage til hele diplomuddannelser.

Fra 2023 udbydes der et særligt katalog af diplommoduler i samarbejde med professionshøjskolen Absalon, der er målrettet en specialisering i Region Sjællands specialiserede Socialområde, kaldet Socialområdets Diplomuddannelse, hvor modulerne er tonet til behovet på regionens sociale tilbud. 

Som medarbejder i Region Sjælland har du gode muligheder for at udvikle din faglighed. 

Kontakt

Adresse

Region Sjælland

Socialområdet

Alléen 15

4180 Sorø

Skriv til os

Øvrig information

Hvis din besked indeholder personfølsomme oplysninger, anbefaler vi, at du sender din besked via Digital Post. På den måde sikrer du dig, at uvedkommende ikke får kendskab til indholdet i din besked. Du finder Region Sjælland, Socialområdet i din digitale post på borger.dk.

Læs mere om digital post her