Gå til indhold

Forrang på baggrund af handicap

Såfremt du har et handicap, kan du søge forrang på baggrund af handicap, når du vælger dine prioriterede uddannelsesønsker i optagelse.dk og søger inden for fristen den 1. marts 2024.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål angående fordeling til gymnasier? Så er du velkommen til at kontakte Regional Udviklings kontor for uddannelser på:

Mail: elevfordeling@regionsjaelland.dk 
Telefon: 20 22 73 57

Kontorets telefontider er:
Mandag - fredag: 09.30 – 11.30
Mandag - fredag: 13.00 – 14.30

OBS: Vi gør opmærksom på, at vi holder lukket torsdag den 9. maj grundet Kristi Himmelfartsdag

Søg forrang på baggrund af handicap

Såfremt du har et handicap, kan du søge forrang på baggrund af handicap, når du vælger dine prioriterede uddannelsesønsker i optagelse.dk og søger inden for fristen den 1. marts 2024.

Handicapforrangen vurderes kun i forhold til ordinære klasser og gives hovedsageligt til ansøgere med fysiske handicap, som har nedsat fysisk mobilitet og derfor har brug for særlige forhold, når det gælder den fysiske tilgængelighed.

Såfremt du ikke tildeles forrang på baggrund af handicap, er du indgået i fordelingen på lige fod med øvrige ansøgere med samme prioritet.

Forrang på baggrund af handicap kan tildeles hvis;

  • du har søgt forrang på baggrund af handicap til dit 1. og/eller 2. prioritetsønske i optagelse.dk
  • du har uploadet aktuel dokumentation for dit handicap i optagelse.dk
  • regionens speciallæge vurderer, at du har et handicap eller en funktionsnedsættelse, som kan sidestilles med et handicap
  • forholdene på de institutioner, du har søgt forrang til, vurderes at adskille sig væsentligt fra andre uddannelsesinstitutioner, når det gælder de barrierer, der vurderes at være forbundet med dit handicap

Forrang på baggrund af handicap kan ikke tildeles hvis;

  • speciallægen vurderer, at du ikke har et handicap eller en sygdom, der kan sidestilles hermed
  • der ikke er særlige forhold for dit handicap på den skole, du har søgt handicapforrang til
  • de barrierer, som er forbundet med dit handicap kan imødegås med specialpædagogisk støtte, som alle skoler har lige adgang til at søge.

Hvis du søger et gymnasium eller hf-uddannelse i Region Sjælland, er det Region Sjælland, der skal foretage vurderingen af, hvorvidt du kan gives forrang.

Kontakt

Adresse

Regional Udvikling

Region Sjælland

Alléen 15

4180 Sorø

Åbningstider

Man-tors: 8.30 - 15.30
Fredag: 8.30 - 15.00
Åben alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.
Lukket alle helligdage og weekender.

Ring til os

Man-tors: 8.30 - 15.30
Fredag: 8.30 - 15.00Tlf. 57 87 59 04

Tlf. 57 87 59 04