Gå til indhold

Gymnasium og HF

Information til dig der søger ind på STX, HF, HHX, HTX eller pre-IB i 2024

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål angående fordeling til gymnasier? Så er du velkommen til at kontakte Regional Udviklings kontor for uddannelser på:

Mail: elevfordeling@regionsjaelland.dk 
Telefon: 20 22 73 57

Kontorets telefontider er:
Mandag - fredag: 09.30 – 11.30
Mandag - fredag: 13.00 – 14.30

OBS: Vi gør opmærksom på, at vi holder lukket torsdag den 9. maj grundet Kristi Himmelfartsdag

Optagelse - sådan søger du  

Ansøgere til en gymnasial uddannelse (STX, HF, HTX, HHX og Pre-IB) skal søge via: 

optagelse.dk

Ansøgning skal ske senest den 1. marts det år, hvor ansøger ønsker at starte på sin uddannelse. 

Reglerne for elevfordeling for skoleåret 2024/25

Folketinget vedtog sidste år nye regler for kapacitetsfastsættelse og elevfordeling på de gymnasiale uddannelser.

Erhvervsgymnasiale uddannelser (HHX og HTX) er omfattet af reglerne på lige fod med de almengymnasiale uddannelser (STX, HF og pre-IB).

Det er transporttiden fra din bopæl til skolens adresse, der er afgørende for dine muligheder for at få plads på den skole, du har søgt, hvis skolen har flere ansøgere, end der er plads til.

Du har frit valg til at søge gymnasier i hele Danmark, og du kan angive flere uddannelsesønsker i prioriteret rækkefølge. De fleste vil få plads på den skole, de har søgt som førsteprioritet, men du er som ansøger ikke garanteret en plads på din førsteprioritet.

Se kort over gymnasier i Region Sjælland og resten af landet

Kort om reglerne for elevfordeling

Det er transporttiden (via offentlig transport i kombination med gang eller på cykel) fra din folkeregisteradresse til skolen, der har betydning for, hvor du får plads, når du søger en gymnasial uddannelse (STX, HF, HTX, HHX og Pre-IB) til skoleåret 2024/25.

Fordelingen af pladser tager udgangspunkt i dine uddannelsesønsker, der forsøges opfyldt i den rækkefølge, du har prioriteret. Du får reserveret en foreløbig plads på din førsteprioritet, hvis:

  • Skolen har flere pladser end ansøgere
  • Du kan opnå forrang på den skole, du har søgt som førsteprioritet
  • Du er blandt ansøgerne med kortest transporttid

I tilfælde af, at du ikke får plads på din førsteprioritet, undersøges det, om der er plads på et af dine andre ønsker i prioriteret rækkefølge.

Hvis du ikke får plads på en af dine prioriteter, vil du i stedet få reserveret plads på en anden skole med samme uddannelse, som du ønskede som førsteprioritet (eksempelvis HHX).

Hvis du bliver tildelt en skole, som du ikke har valgt selv, vil din transporttid højst være 45 minutter. Dette gælder dog ikke, hvis du bor et sted, hvor der er mere end 45 minutters transporttid til den nærmeste udbyder af den ønskede uddannelse.

Læs mere om elevfordelingsmodellen på:

Ansøgningsfrister

Ansøgere til en gymnasial uddannelse (STX, HF, HTX, HHX og Pre-IB) skal søge via optagelse.dk​ senest den 1. marts det år, hvor ansøger ønsker at starte på sin uddannelse. I 2024 er fristen den 1. marts

Til dig, der søger efter 1. marts 2024

Du kan stadig søge om optagelse på en gymnasial uddannelse efter ansøgningsfristen den 1. marts 2024. Det skal også foregå via optagelse.dk​.

Der er dog nogle ting, som du skal være opmærksom på, hvis du søger efter ansøgningsfristen. Det er: 

  • Du mister muligheden for at søge om forrang, eksempelvis på grund af handicap, eliteidrætsgodkendelse, særlige forløb med videre. Du vil heller ikke kunne opnå retskrav på optagelse på en gymnasial uddannelse.

  • Du vil blive behandlet som eftertilmelder og du vil i så fald tidligst kunne få tildelt en plads den 9. maj 2024. Som eftertilmelder har du ikke mulighed for at få din sag genoptaget. Eftertilmeldinger behandles løbende af regionen, men der må forventes længere svartid i ugerne 28, 29, 30 grundet ferie.

Kontakt

Adresse

Regional Udvikling

Region Sjælland

Alléen 15

4180 Sorø

Åbningstider

Man-tors: 8.30 - 15.30
Fredag: 8.30 - 15.00
Åben alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.
Lukket alle helligdage og weekender.

Ring til os

Man-tors: 8.30 - 15.30
Fredag: 8.30 - 15.00Tlf. 57 87 59 04

Tlf. 57 87 59 04