SkipToMain.AriaLabel

Gymnasium og HF

Se kontaktoplysninger
Information til dig der søger ind på STX, HF, HHX, HTX eller pre-IB i 2023

Telefontider

Har du spørgsmål angående fordelingen til gymnasier kan du kontakte Regional Udviklings kontor for uddannelser på:

Telefon: 57 87 59 04

Kontorets telefontider er:
Formiddag 9.30 – 11.30
Eftermiddag 13.00 – 14.30

Optagelse - sådan søger du  

Ansøgere til en gymnasial uddannelse (STX, HF, HTX, HHX og Pre-IB) skal søge via: 

optagelse.dk​

Ansøgning skal ske senest den 1. marts det år, hvor ansøger ønsker at starte på sin uddannelse. I 2023 er fristen den 13. marts.

Nye regler for elevfordeling for skoleåret 2023/24

Folketinget har vedtaget nye regler for kapacitetsfastsættelse og elevfordeling på de gymnasiale uddannelser.

Som noget nyt, er de erhvervsgymnasiale uddannelser (HHX og HTX) også omfattet af reglerne på lige fod med de almengymnasiale uddannelser (STX, HF og pre-IB).

Derudover er det transporttiden fra din bopæl til skolens adresse, der er afgørende for dine muligheder for at få plads på den skole, du har søgt, hvis skolen har flere ansøgere, end der er plads til.

Du har frit valg til at søge gymnasier i hele Danmark, og du kan angive flere uddannelsesønsker i prioriteret rækkefølge. De fleste vil få plads på den skole, de har søgt som førsteprioritet, men du er som ansøger ikke garanteret en plads på din førsteprioritet.

På UddannelsesGuiden kan du se et kort over alle gymnasier i Region Sjælland og resten af landet.

Se gymnasiekortet på UddannelsesGuiden

Ansøgning foregår via Optagelse.dk​ med ansøgningsfrist den 13. marts 2023.

Du kan læse mere om elevfordelingsmodellen her:

Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside​

Kort om reglerne for elevfordeling

Herunder kan du læse om reglerne for elevfordeling i korte træk

Det er transporttiden (via offentlig transport i kombination med gang eller på cykel) fra din folkeregisteradresse til skolen, der har betydning for, hvor du får plads, når du søger en gymnasial uddannelse (STX, HF, HTX, HHX og Pre-IB) til skoleåret 2023/24.

Fordelingen af pladser tager udgangspunkt i dine uddannelsesønsker, der forsøges opfyldt i den rækkefølge, du har prioriteret. Du får reserveret en foreløbig plads på din førsteprioritet, hvis:

 • Skolen har flere pladser end ansøgere
 • Du kan opnå forrang på den skole, du har søgt som førsteprioritet
 • Du er blandt ansøgerne med kortest transporttid.

I tilfælde af, at du ikke får plads på din førsteprioritet, undersøges det, om der er plads på et af dine andre ønsker i prioriteret rækkefølge.

Hvis du ikke får plads på en af dine prioriteter, vil du i stedet få reserveret plads på en anden skole med samme uddannelse, som du ønskede som førsteprioritet (eksempelvis HHX).

Hvis du fordeles til en skole, som du ikke selv har ønsket, vil din transporttid maksimalt være 45 minutter, medmindre du er bosat et sted, hvor der er mere end 45 minutters transporttid til nærmeste udbyder af den ønskede uddannelse.

Hvis du har mere end 45 minutters transporttid til nærmeste udbyder af den ønskede uddannelse, og du søger denne som dit eneste uddannelsesønske, vil du få plads her.

Du kan læse mere om elevfordelingsmodellen her:

Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside​

Ansøgningsfrister

Ansøgere til en gymnasial uddannelse (STX, HF, HTX, HHX og Pre-IB) skal søge via optagelse.dk​ senest den 1. marts det år, hvor ansøger ønsker at starte på sin uddannelse. I 2023 er fristen den 13. marts

Til dig, der søger efter 13. marts 2023

Herunder kan du læse om muligheden for at søge efter ansøgningsfristen.

Du kan stadig søge om optagelse på en gymnasial uddannelse efter ansøgningsfristen den 13. marts 2023. Det skal også foregå via optagelse.dk​.

Der er dog nogle ting, som du skal være opmærksom på.

 • Ved ansøgning efter ansøgningsfristen den 13. marts 2023
  Hvis du søger efter ansøgningsfristen den 13. marts 2023 mister du muligheden for at søge om forrang, eksempelvis på grund af handicap, eliteidrætsgodkendelse, særlige forløb med videre. Du vil heller ikke kunne opnå retskrav på optagelse på en gymnasial uddannelse.
 • Hvis du søger efter 13. marts, men senest den 12. april 2023
  Hvis du søger senest den 12. april 2023, vil du få besked om pladsreservation senest den 1. juni 2023 på lige fod med rettidige ansøgere.
 • Hvis du søger efter den 12. april 2023
  Hvis du søger efter den 12. april 2023, vil du blive behandlet som eftertilmelder og du vil i så fald tidligst kunne få tildelt en plads den 2. juni 2023. Som eftertilmelder har du ikke mulighed for at få din sag genoptaget. Eftertilmeldere behandles løbende af regionen, men der må forventes længere svartid i ugerne 28, 29, 30 grundet ferie.

Du kan finde mere viden og information på:

Uddannelsesguiden

Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside​

Kontakt

Adresse

Regional Udvikling

Region Sjælland

Alléen 15

4180 Sorø

Åbningstider

Man-tors: 8.30 - 15.30
Fredag: 8.30 - 15.00
Åben alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.
Lukket alle helligdage og weekender.

Ring til os

Man-tors: 8.30 - 15.30
Fredag: 8.30 - 15.00Tlf. 57 87 59 04

Tlf. 57 87 59 04