Gå til indhold

Internationalt samarbejde

Region Sjællands fremtid udvikles i stærke partnerskaber og samarbejder med nationale og internationale aktører.

Sammen skaber vi vækst og udvikling

Men den kommende Femern-forbindelse bliver Region Sjælland landfast med Tyskland. Regionen får dermed et endnu tættere naboskab til Tyskland og en rig mulighed for i fællesskab at videreudvikle og synliggøre potentialer for bæredygtig udvikling i den dansk-tyske grænseregion.

Herunder kan du læse mere om de internationale samarbejdsrelationer som Region Sjælland deltager i. 

 

 

STRING

STRING er en politisk medlemsorganisation, der repræsenterer 8 regioner, 5 byer og 14 millioner mennesker i området mellem Hamborg og Oslo.

Greater Copenhagen

Greater Copenhagen er en samarbejdsorganisation for vækst og udvikling i Nordens største metropolregion med 4,4 mio. indbyggere i Sydsverige og Østdanmark.

Visualisering af Femern-forbindelsen. Grafik Fermen A/S

Femern Bælt Komiteen

Femern Bælt Komiteen er et dansk-tysk samarbejde i Femern Bælt regionen i den nære geografi omkring Femern Bælt.

Fælleserklæring om samarbejde mellem delstaten Slesvig-Holsten og Region Sjælland

Med den kommende faste forbindelse over Femern Bælt vokser Nordtyskland og Sjælland tættere sammen.

Greater Copenhagen EU-Office

Region Sjælland er sammen med Region Hovedstaden, 46 kommuner og 4 universiteter repræsenteret i Bruxelles gennem Greater Copenhagen EU Office.

INTERREG

I EU’s interreg-programmer samarbejder Region Sjælland på tværs af landegrænser om at løse økonomiske, sociale og miljømæssige udfordringer.

Femern Bælt Dannelsesregionen

Region Sjælland samarbejder i nyt internationalt dannelsesnetværk der skal igangsætte og forankre dannelses- og uddannelsessamarbejder i grænseområdet med særligt fokus på Femern Bælt-regionen.