SkipToMain.AriaLabel

Internationalt samarbejde

Region Sjællands fremtid udvikles i stærke partnerskaber og samarbejder med både nationale og internationale aktører.

Men den kommende Femern-forbindelse bliver regionen landfast med Tyskland. Vi får dermed et endnu tættere naboskab til Tyskland og en rig mulighed for i fællesskab at videreudvikle og synliggøre potentialer for bæredygtig udvikling i den dansk-tyske grænseregion.

STRING

STRING er en politisk medlemsorganisation, der repræsenterer 8 regioner, 5 byer og 14 millioner mennesker i området mellem Hamborg og Oslo.

Greater Copenhagen

Greater Copenhagen er en samarbejdsorganisation for vækst og udvikling i Nordens største metropolregion med 4,4 mio. indbyggere i Sydsverige og Østdanmark.

Femern Bælt Komiteen

Femern Bælt Komiteen er et dansk-tysk samarbejde i Femern Bælt regionen i den nære geografi omkring Femern Bælt.

Baltic Sea State Subregional Co-operation

Baltic Sea State Subregional Co-operation er et politisk forum, der skal fremme samarbejde mellem regionerne i Østersøområdet.

Greater Copenhagen EU-Office

Region Sjælland er sammen med Region Hovedstaden, 46 kommuner og 4 universiteter repræsenteret i Bruxelles gennem Greater Copenhagen EU Office.

INTERREG

I EU’s interreg-programmer samarbejder Region Sjælland på tværs af landegrænser om at løse økonomiske, sociale og miljømæssige udfordringer.

Femern Bælt Dannelsesregionen

Region Sjælland samarbejder i nyt internationalt dannelsesnetværk der skal igangsætte og forankre dannelses- og uddannelsessamarbejder i grænseområdet med særligt fokus på Femern Bælt-regionen.