Gå til indhold

Femern Bælt Dannelsesregionen

Se kontaktoplysninger
Nyt internationalt dannelsesnetværk skal igangsætte og forankre dannelses- og uddannelsessamarbejder i grænseområdet med særligt fokus på Femern Bælt-regionen. Projektet er et samarbejde mellem 42 danske og tyske uddannelsesinstitutioner, erhvervsaktører, kulturorganisationer og offentlige forvaltninger. Det gælder blandt andre VUC Storstrøm, Roskilde Universitet, Zealand Erhvervsakademi, EUC Sjælland og CELF.
Victoria og Rune var med, da 3.A. på Næstved HTX i 2021 rykkede historieundervisningen til Femern i Tyskland. Uddannelsestiltaget var finansieret af kultKIT2: Dansk-tyske møder. Foto: Dannelsesregionen I Bildungsregion

Kompetencer til fremtidens arbejdsmarked

Fremtidens klasseværelse og skolegård skal gentænkes af konstruktør-studerende fra Zealand Erhvervsakademi i samarbejde med tyske arkitektstuderende. Selve byggeprocessen skal danske og tyske lærlinge stå for under vejledning af regionale entreprenør-virksomheder.

Sådan et samarbejde kan blive en del af skoleskemaet for elever fra 35 danske og tyske uddannelsesinstitutioner efter, at EU's Interreg Deutschland-Danmark-program har sagt ja til at støtte Dannelsesregionen med 16 millioner kroner.

Klik og læs mere om EU's Interreg Deutschland-Danmark program

Det nye dansk-tyske initiativ hedder helt officielt 'Fehmarn Belt Learning Region' - Dannelsesregionen på dansk og Bildungsregion på tysk. Dannelsesregionen skal styrke samarbejdet inden for uddannelse, ungemiljøer og kultur på tværs af Femern Bælt og har været undervejs siden 2021.

Logo Interreg Deutschland - Denmark.

Projektet skal gøre elever, studerende og lærlinge på tværs af Femern Bælt klar til fremtidens arbejdsmarked.

Projektpartnerne arbejder ud fra den forventning, at fremtidens arbejdsmarked har brug for medarbejdere, som kan arbejde tværfagligt og på tværs af grænsen, som kan fortolke og formidle på computergenereret data, og som kan være med til at opbygge et bæredygtigt samfund med blik for jordens knappe ressourcer og positiv interaktion mellem mennesker.

Gennem projektet kan unge samarbejde med private virksomheder og stifte bekendtskab med de nyeste grønne teknologier og kreativt design. De kan blive involveret i for eksempel byggeriet af nye studieboliger, anlæggelsen af et nyt shelterområde eller i arbejdet med at gøre et ældre boligkvarter mere attraktivt.

I projektet er der fokus på, at de unge får de efterspurgte STEAM-kompetencer (Science, Technology, Engineering, Arts, Maths / naturvidenskab; teknologi; ingeniørskab; kunst, kultur og samfundsvidenskab; og matematik).

I Region Sjælland deltager blandt andre Zealand Erhvervsakademi, Knowledge Hub Zealand, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet, Region Sjælland, VUC Storstrøm, Kobberbakkeskolen afd. Rønnebæk, CELF – Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster, EUC Sjælland, Lolland International School, Næstved Gymnasium og HF, Erhvervshus Sjælland, DGI Storstrøm, Museum Lolland-Falster, Museum Sydøstdanmark, Køge Gymnasium & HF, Guldborgsund Kommune, Næstved Erhverv A/S, Rønnebæksholm og Næstved Kommune.

Dannelsesregionen skydes i gang den 1. september 2023 og løber frem til den 31. august 2026.

Læs mere i publikationen "På vej mod Femern Bælt Dannelsesregionen"

Baggrund

I år 2029 vil Region Sjælland med Femern Bælt-forbindelsen være landfast med Nordtyskland. Det giver udvikling og vækst til området og bringer folk fysisk og mentalt tættere på hinanden. Det er afgørende, at unge mennesker i Femern Bælt regionen kommer til at kunne klare sig kulturelt, sprogligt og fagligt på tværs af den dansk-tyske grænse. Derfor arbejder Dannelsesregionen for at højne relevansen og kvaliteten af Femern Bælts uddannelser for derved at fremme uddannelsernes attraktivitet på begge sider af den dansk-tyske grænse.

Der skabes forbindelser mellem danske og tyske unge mennesker gennem en uformel ambassadøruddannelse, der inspirerer til mod, vilje og pragmatiske interkulturelle færdigheder. Ultimativt skal

Dannelsesregionen give de nye generation af unge i grænseregionen flere muligheder og et bedre liv. Dannelsesregionen adresser en række udforinger og behov i Femern Bælt-regionen, der kræver handling.

Fakta om projektet

Fehmarn Belt Learning Region – Dannelsesregionen - skal bidrage til den regionale bæredygtige udvikling ved at fremme uddannelsers og studiemiljøers attraktivitet i projektperioden og ved igangsættelsen af følgeprojekter.

Projektleder: Næstved Kommune, Center for Kultur og Borgerservice

Projektperiode: 1. september 2023 - 31. august 2026.
Antal projektpartnere: 42 uddannelsesinstitutioner, erhvervsaktører, kulturorganisationer og offentlige forvaltninger deltager i projektsamarbejderne.

Økonomi: Projektet har et samlet budget på 24,5 mio. kr. Tilskuddet fra EU's Interreg 6A Tyskland-Danmark-program er på 16 mio. kr., mens 1,35 mio. kr. stammer fra Regions Sjællands Regionale Udviklingsmidler. De økonomiske partnere bag projektet finansierer selv de resterende ca. 7,15 mio. kr.

Næstved Kommune modtog allerede i 2021 en bevilling på i alt 1,5 mio. kr. fra Region Sjælland til udviklingsindsatser, der skulle støtte det dansk-tyske samarbejde. Det var i denne sammenhæng, at det nye Femern Bælt Dannelsesnetværk blev etableret. De resterende midler fra Region Sjælland skulle gå til det bevilligede Interreg-projekt, der har til formål at udvikle og afprøve nye initiativer, der giver unge i Femern Bælt-området mulighed for at agere kulturelt, sprogligt og fagligt på tværs af den dansk-tyske grænse.

På den danske side er de økonomiske partnere

 • Næstved Kommune (projektleder)
 • Zealand Erhvervsakademi
 • Region Sjælland, Afdelingen for Regional Udvikling
 • Roskilde Universitet, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv
 • Knowledge Hub Zealand
 • VUC Storstrøm

På den tyske side er de økonomiske partnere

 • Hansestadt Lübeck, Bereich Schule und Sport (Lübeck Kommune, forvaltningsområdet for Skole og Idræt)
 • Technikzentrum Lübeck (Teknologi- og uddannelsesinstitution)
 • Universität zu Lübeck, Institut für Mathematik (Lübeck Universitet, Institut for Matematik)
 • Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig (biblioteket for det danske mindretal i Sydslesvig)
 • Europa-Universität Flensburg, Institut für Mathematik (Europæisk Universitet i Flensborg, Institut for Matematik)

Netværkspartnere i Dannelsesregions-projektet
Regionskontor - Region Sønderjylland-Schleswig, Syddansk Universitet (SDU) - The Mads Clausen Institute Innovation across borders, Business Hub Zealand (Erhvervshus Sjælland), Landeszentrum für E-Sport und Digitalisierung Schleswig-Holstein (LEZ SH), Christian-Albrechts-Universität zu Kiel – Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, Det Nationale Center for Fremmedsprog, Emil-Possehl-Schule, Friedrich-List-Schule, Handwerkskammer Lübeck, Designskolen Kolding, Kobberbakkeskolen afd. Rønnebæk, Hanse-Schule für Wirtschaft und Verwaltung, IPN Leibniz Institute for Science and Mathematics, DGI Storstrøm, Museum Lolland-Falster, Lolland International School, CELF – Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster, EUC Sjælland, Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH, Museum Sydøstdanmark, Køge Gymnasium & HF, Guldborgsund Kommune, Aarhus Universitet – Institut for Kommunikation og Kultur, Næstved Erhverv A/S, Rønnebæksholm, Universität des Saarlandes, Kreisfachberater für Kulturelle Bildung an Schulen in Ostholstein, Embassy of the Federal Republic of Germany, Copenhagen ZBC, Næstved Gymnasium og HF, Carl-Jacob-Burchardt-Gymnasium.

Projektet er finansieret med midler fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Kontakt

Adresse

Regional Udvikling

Region Sjælland

Alléen 15

4180 Sorø

Åbningstider

Man-tors: 8.30 - 15.30
Fredag: 8.30 - 15.00
Åben alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.
Lukket alle helligdage og weekender.

Ring til os

Man-tors: 8.30 - 15.30
Fredag: 8.30 - 15.00Tlf. 57 87 59 04

Tlf. 57 87 59 04