Gå til indhold

Sjællands Klimaalliance

Se kontaktoplysninger
I Sjællands Klimaalliance arbejder kommunerne i Region Sjælland med at gå fra klimaplan til effektiv klimahandling. Implementeringen af planerne skal reducere CO2-udledningen og øger tilpasningsevnen over for klimaforandringer. Sjællands Klimaalliance er et forum for samarbejde og vidensdeling samt faglig sparring og udvikling af klimatiltag.

Udsigt fra Stevns Klint. Foto Nikolaj Lindegaard Helms, Region Sjælland

Klimaindsats i Region Sjælland

Sjællands Klimaalliance er det regionale partnerskab under den nationale Klimaalliance. Samarbejdet finansieres i fællesskab af Region Sjælland og KKR-Sjælland.

Gate 21 er valgt som kommunernes grønne organisation i alliancen. Gate 21 bidrager med faglighed indenfor grøn omstilling samt viden og værktøjer fra en række projekter med vidensinstitutioner og virksomheder, som er engageret i den grønne omstilling.

Region Sjælland og Gate 21 udgør sekretariatet, som hjælper og støtter kommunernes konkrete klimaarbejde ved at sikre vidensdeling og styrke faglige kompetencer via koordinationsfora, faglige netværk og arrangementer. Kommunerne får hjælp til at skabe overblik over eksisterende netværk og projekter, hvor de kan hente viden og deltage på de områder, som indgår i klimaplanerne:

  • Energiomstilling og effektivisering
  • Transport og mobilitet
  • Landbrug og natur
  • Klimatilpasning
  • Forbrug og cirkulær økonomi
  • Kommunen som virksomhed
  • Inddragelse, adfærd og organisering

Sjællands Klimaalliance skal desuden understøtte den fortsatte udvikling, monitorering og revision af klimaplanerne.

Vil du vide mere om Sjællands Klimaalliance?

Så er du velkommen til at kontakte:

Mads Tømming
Specialkonsulent
Grøn omstilling og Partnerskaber
mtomm@regionsjaelland.dk

Klimaalliance - et national initiativ

I april 2023 indgik KL, Realdania og landets fem regioner en ny alliance - Klimaalliancen.

Klimaalliancen fortsætter arbejdet, der blev grundlagt i projektet DK2020, med det formål at understøtte kommunernes arbejde med at gå fra plan til handling.

Det sker blandt andet ved at hjælpe kommunerne med at implementere konkrete projekter, håndtere tværkommunale udfordringer og finde løsninger samt implementere og dele viden på tværs af kommunerne i de fem regioner.

Klimaalliancen koordinerer indsatser og gennemfører tværgående aktiviteter, herunder:

  • Igangsætte en række klimaudviklingsspor for kommunernes klimaarbejde.
  • Etablere en fælles ramme for at implementere og monitorere kommunernes klimaplaner.
  • Understøtte arbejdet med at evaluere og revidere kommunernes klimaplaner.

Bag Klimaalliancen står KL, Danske Regioner og Realdania, med CONCITO og C40 som videnspartnere.

Kontakt

Adresse

Grøn omstilling og Klima

Region Sjælland

Alléen 15

4180 Sorø

Åbningstider

Man-tors: 8.30 - 15.30
Fredag: 8.30 - 15.00
Åben alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.
Lukket alle helligdage og weekender.

Ring til os

Man-tors: 8.30 - 15.30
Fredag: 8.30 - 15.00Tlf. 57 87 59 04

Tlf. 57 87 59 04