Gå til indhold

Klima

Se kontaktoplysninger
Region Sjælland arbejder målrettet på at skabe en sammenhængende regional klimaindsats der minimere følgende af klimaforandringerne mest muligt for borgere og virksomheder. Vi samarbejder aktivt med nationale og internationale partnere for at finde løsninger på fælles udfordringer, der gavner alle i vores område.

Klimaudfordringerne kræver langsigtede løsninger

Regionen arbejder aktivt på at finde løsninger på fælles udfordringer i samarbejde med relevante nationale og internationale parter, hvilket kommer alle i regionen til gode. Klimaforandringerne er en realitet, og vi har alle et ansvar for at finde løsninger.

Den globale opvarmning forandrer klimaet overalt på jorden. Samtidig presser den globale befolkningstilvækst og det daglige forbrug efterspørgslen på de tilgængelige råstoffer og ressourcer.

Selvom udfordringerne er globale, kan de mærkes lokalt. I Region Sjælland mærker borgere og virksomheder eksempelvis klimaforandringerne i form af stigende nedbørsmængder og oversvømmelser.

Klimaudfordringerne kræver langsigtede løsninger. Derfor arbejder regionen både med forebyggelse og tilpasning til klimaforandringerne samt indsatser inden for eksempelvis cirkulær økonomi, der skal sikre et ansvarligt forbrug af regionens råstoffer.

Region Sjællands klimaarbejde har tre mål for øje:

  • Nedbringe udledningen af CO2 i Region Sjælland
  • Omstilling til en mere cirkulær økonomi med mere effektiv brug af ressourcer, herunder råstoffer.
  • Mindske de negative konsekvenser ved klimaforandringerne i vores geografi.

Ingen løser klimaudfordringen alene

Region Sjælland deltager derfor i en række samarbejder og strategiske partnerskaber med regioner, kommuner, virksomheder, borgere, forskningsinstitutioner og interesseorganisationer med fokus på klimaforbedringer og grøn omstilling.

Region Sjælland har også fokus på at reducere sit eget klimaaftryk, både i driften af regionens sygehuse, ved opførelse af nye bygninger og i forbindelse med regionens aftaler om indkøb og transport.

Kontakt

Adresse

Grøn omstilling og Klima

Region Sjælland

Alléen 15

4180 Sorø

Åbningstider

Man-tors: 8.30 - 15.30
Fredag: 8.30 - 15.00
Åben alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.
Lukket alle helligdage og weekender.

Ring til os

Man-tors: 8.30 - 15.30
Fredag: 8.30 - 15.00Tlf. 57 87 59 04

Tlf. 57 87 59 04