SkipToMain.AriaLabel

Klima

Se kontaktoplysninger
Region Sjælland arbejder for skabe en sammenhængende regional klimatilpasningsindsats, der minimerer følgerne af klimaforandringerne mest muligt for borgere og virksomheder. Regionen arbejder derfor aktivt på at finde løsninger på fælles udfordringer i samarbejde med relevante nationale og international parter, der kommer alle i regionen til gode.

Klimaforandringerne er en realitet, og vi har alle et ansvar for at finde løsninger.

Den globale opvarmning forandrer klimaet overalt på jorden. Samtidig presser den globale befolkningstilvækst og det daglige forbrug efterspørgslen på de tilgængelige råstoffer og ressourcer.

Selv om udfordringerne er globale, kan de mærkes lokalt. I Region Sjælland mærker borgere og virksomheder f.eks. klimaforandringerne i form af stigende nedbørsmængder og oversvømmelser.

Klimaudfordringerne kræver langsigtede løsninger. Derfor arbejder regionen både med, forebyggelse og tilpasning til klimaforandringerne, og med indsatser inden for eksempelvis cirkulær økonomi, der skal sikre et ansvarligt forbrug af regionens råstoffer.

Region Sjællands klimaarbejde har tre mål for øje:

  • Nedbringe udledningen af CO2 i Region Sjælland Syddanmark.
  • Omstilling til mere cirkulær økonomi med mere effektiv brug af ressourcer, herunder råstoffer.
  • Mindske negative konsekvenser ved klimaforandringerne i vores geografi.

Ingen løser klimaudfordringen alene.
Region Sjælland deltager derfor i en række samarbejder og strategiske partnerskaber med regioner, kommuner, virksomheder, borgere,  forskningsinstitutioner og interesseorganisationer - også på tværs af geografiske grænse - med fokus på klimaforbedringer og grøn omstilling.  

Region Sjælland har også fokus på at reducere eget klimaaftryk. Det gælder både i driften af regionens sygehuse, når regionen bygger nyt, og når regionen indgår aftaler om indkøb og transport.

Kontakt

Adresse

Grøn omstilling og Klima

Region Sjælland

Alléen 15

4180 Sorø

Åbningstider

Man-tors: 8.30 - 15.30
Fredag: 8.30 - 15.00
Åben alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.
Lukket alle helligdage og weekender.

Ring til os

Man-tors: 8.30 - 15.30
Fredag: 8.30 - 15.00Tlf. 57 87 59 04

Tlf. 57 87 59 04