SkipToMain.AriaLabel

Kampagne: Sådan bliver du praktiserende læge i Region Sjælland

Der skal flere praktiserende læger til Region Sjælland. Derfor sætter regionen i samarbejde med PLO-Sjælland nu en ny kampagne i gang med det formål at give medicinstuderende og unge læger smag for lægelivet i regionen.

Sådan bliver du praktiserende læge i Region Sjælland

Kampagnen består særligt af videoer og podcast, hvor både uddannelseslæger, uddannelsesansvarlige og praktiserende læger fortæller om det at være praktiserende læge, at have Region Sjælland som uddannelsessted og mulighederne for at bosætte sig i regionen.

Klik for at åben cookiepanel

Du kan ikke se videoer hvis du ikke har accepteret statistik cookies

Når flere borgere får behov for hjælp i fremtiden, er det afgørende, at flere kan hjælpes i eller tæt på eget hjem. Det betyder, at den praktiserende læge i fremtiden får en endnu større rolle. Digitale løsninger er en vigtig del af det arbejde.

Region Sjælland er allerede langt fremme, når det handler om at hjælpe borgerne på nye måder. Blandt andet via eHospitalet og udekørende funktioner bemandet af forskellige faggrupper, og som praktiserende læge i Region Sjælland kan man være med til at udvikle sundhedsvæsenet.

I dele af regionen er der en stor andel af nye praksisformer som udbudsklinikker og regionsdrevne klinikker. Uanset organisationsform ønsker Region Sjælland at tiltrække flere praktiserende læger. For fortsat at sikre og udvikle tilgængelighed og kvalitet af borgernes lægedækning.

Se flere film og podcast i serien.