SkipToMain.AriaLabel

Den Regionale Lægemiddelkomites formål og medlemmer

Se kontaktoplysninger
Lægemiddelkomiteen skal bidrage til at skabe sammenhæng og sikkerhed i den medicinske behandling til gavn for patienter og samfund.

Arbejder for rationel lægemiddelbehandling​

I Region Sjælland har vi én lægemiddelkomite, Den regionale Lægemiddelkomite (LMK). LMK arbejder både for primærsektoren (fx de praktiserende læger) og sygehussektoren (sygehuse og Psykiatrien).

Lægemiddelkomiteen har 13 medlemmer​, der på forskellig vis repræsenterer både primær- og sekundærsektor.

I LMK arbejder vi for at skabe sammenhæng og sikkerhed i den medicinske behandling, så det er til gavn for både dig som patient og for samfundet.

Vurderer forholdet mellem effekt, bivirkninger og pris

Derfor anbefaler LMK lægemidler ud fra en samlet vurdering af forholdet mellem Effekt på den ene side og bivirkninger og pris på den anden. Forhold omkring patientsikkerhed, holdbarhed og opbevaring samt miljøpåvirkning indgår ligeledes i vurderingen.

De lægemidler som LMK anbefaler tager også hensyn til anbefalinger fra Medicinrådet​ ​og er samtidig en integreret del af det elektroniske system, som lægerne ordinerer medicin i.

Lægemiddelkomiteens medlemmer og kommissorium

Kontakt

Adresse

Region Sjælland

Den Regionale Lægemiddelkomite

Sygehusapoteket

Jernbanegade 3B, 2

4000 Roskilde

Ring til os

Tlf. 24 98 25 12

Tlf. 24 98 25 12