Gå til indhold

Afklaring af tvivlsspørgsmål

Her kan du finde afgørelser, som afklaringsrådene i Region Sjælland har truffet på områderne hjælpemidler/ behandlingsredskaber, behandling og pleje, og genoptræning/rehabilitering.

Der er nedsat afklaringsråd inden for tre centrale samarbejdsområder. Alle udvalg har en repræsentant fra kommuner og fra regionen.

Find tidligere afgørelser i Afklaringsrådene grupperet i emner.

Find organisering af Afklaringsrådene

Kontakt

Adresse

Det nære sundhedsvæsen

Afklaringsrådene

Alléen 15

4180 Sorø

Ring til os