Skip to content

Afklaring af tvivlsspørgsmål

Her kan du finde de principafgørelser, som afklaringsrådene i Region Sjælland har truffet på områderne hjælpemidler/ behandlingsredskaber, behandling og pleje, genoptræning/ rehabilitering.

Der er nedsat afklaringsråd inden for tre centrale samarbejdsområder. Alle udvalg har en repræsentant fra kommuner og fra regionen.

Afklaringsrådene tidligere afgørelser finder du nedenfor.

Kontakt

Adresse

Sundhedsaftalen

Det nære sundhedsvæsen

Region Sjælland

Alleen 15

4180 Sorø

Ring til os