SkipToMain.AriaLabel

8-punktsplan for kræftområdet i Region Sjælland

Region Sjælland er præget af et stigende antal kræftpatienter og en udvikling i aktiviteter og behandlingstilbud. Regionsrådet har derfor vedtaget denne 8-punktsplan for kræftområdet i Region Sjælland.

Danmark er antallet af kræfttilfælde stigende. Hver tredje dansker får i løbet af livet konstateret kræft. Men samtidig er kræftdødeligheden faldende, udrednings- og behandlingstiderne er reduceret, patienttilfredsheden er høj, og der udføres flere behandlinger end nogensinde.

Region Sjælland er, som resten af landet, præget af et stigende antal kræftpatienter og en udvikling i aktiviteter og behandlingstilbud. Region Sjælland er også en region med
en aldrende befolkning, som har flere kroniske sygdomme. Borgere i Region Sjælland går også senere til læge med symptomer end borgere i andre regioner.

Det betyder, at vi ser patienterne senere i deres sygdomsforløb, og patienterne er derfor desværre tit mere syge og sværere at behandle og helbrede. Disse forhold har negativ betydning for behandlingsmuligheder, overlevelse og antallet af kræftforløb. Dertil skal lægges udfordringerne med at rekruttere tilstrækkeligt personale.

Udfordringerne på kræftområdet er derfor ikke ubetydelige i Region Sjælland, og der skal derfor fortsat gøres en indsats for at løfte kræftområdet. Der skal sikres en samlet fremadrettet indsats for de områder, hvor der er størst behov for at få løftet kvaliteten.

Hent Region Sjællands 8-punktsplan for kræftområdet (Pdf)

 

Kontakt

Adresse

Sundhedsstrategisk Planlægning

Alléen 15

4180 Sorø

Ring til os

Tlf. 57 87 52 00

Tlf. 57 87 52 00