Gå til indhold

Specialiserede funktioner

Region Sjælland er godkendt til at varetage en række specialiserede funktioner. Læs mere om specialiserede funktioner på de enkelte sygehuse og psykiatrien.

Region Sjælland er i Specialeplan 2017 godkendt til at varetage en række specialiserede funktioner på regionens sygehuse.

I oversigterne herunder kan du læse mere om hvilke specialiserede funktioner som varetages under hvert sygehus eller i psykiatrien.

Specialiserede funktioner på Slagelse Sygehus

Specialiserede funktioner på Næstved Sygehus

Specialiserede funktioner på Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Specialiserede funktioner på Sjællands Universitetshospital, Køge

Specialiserede funktioner på Holbæk Sygehus

Specialiserede funktioner på Nykøbing F. Sygehus

Specialiserede funktioner i Psykiatrien

Undersøgelse og behandling af sjældnere sygdomme og sygdomme med komplicerede forløb

Inden for en række funktioner er Region Sjælland alene godkendt til at varetage den indledende diagnostik eller dele af behandlingen. Her sikres de sammenhængende patientforløb via formaliseret samarbejde med et af de højt specialiserede hospitaler.

Højt specialiseret behandling af Region Sjællands borgere varetages i vidt omfang på Odense Universitetshospital, Rigshospitalet eller andre af de højt specialiserede hospitaler, primært i Hovedstaden.

Alle henvisninger ud af regionen, skal altid igennem Region Sjællands henvisningssystem, for at sikre det rette fordeling i arbejdsopgaverne.

Slagelse Sygehus

Næstved Sygehus

Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Sjællands Universitetshospital, Køge

Holbæk Sygehus

Nykøbing F. Sygehus

Psykiatrien