Gå til indhold

Om SOR

Se kontaktoplysninger
Register over hospitaler, praktiserende læger, kommunale genoptræningssteder og andre partnere i det offentlige og private sundhedsvæsen.

SOR tabellen er taget i brug i april 2009 og indeholder oplysninger om ejerforhold, kontaktoplysninger, officielle sygehus - og afdelingsklassifikationskoder samt partnerskabstabellen (lokationsnumre (EDI)).

Region Sjælland har valgt at, SOR skal afspejle den hierarkiske struktur, som vores sygehuse er opbygget i. Der er i alt oprettet 6 niveauer i SOR:

  • Sygehus*
  • Sygehusområde
  • Ledelse
  • Overafdeling*
  • Afdeling*
  • Afsnit

* angiver, at det er et officielt sygehusklassifikationsniveau.

Det er muligt for alle at benytte sig af gæsteadgang til SOR

Hvem opdaterer SOR tabellen i Region Sjælland?

For de offentlige sygehuse og psykiatrien i Region Sjælland vedligeholdes SOR tabellen af regionens SOR kontaktpersoner, som er:

Susanne Badsberg
Tlf. 20 42 92 38
Mail sb@regionsjaelland.dk 

Anne-Mette Zeuch-Andersen
Tlf. 20 45 66 17
anzu@regionsjaelland.dk 

Tina Sonne Jensen
Tlf. 31 56 19 74
​tinj@regionsjaelland.dk​   

Aysha Javaid
Tlf. 93 57 26 99
​ajav@regionsjaelland.dk​   

SOR for private og s​​tatslige virksomheder ​