Gå til indhold

Tidlig opsporing

Bedre folkesundhed – mere lighed i sundhed

Tidlig Opsporing af Kræft er et program, som gennemfører indsatser, der skal være med til at sikre rigtig og rettidig diagnose og behandling for borgere med alvorlig sygdom. Tidlig Opsporing har fokus på at skabe et sundhedsvæsen, som imødekommer borgeres forskellige sundhedskompetencer og derved er med til at mindske ulighed i sundhed.

Handleplanen for Tidlig Opsporing af Kræft taler ind i strategien ”Region Sjælland for borgerne – Strategi 2022-2025” - Link til Handleplanen 2019-2022

Undersøgelser, forskning og indsatser

Siden programmets opstart i 2016 er der gennemført en lang række undersøgelser, forskningsprojekter og indsatser under Tidlig Opsporing; bl.a. en undersøgelse af, hvad mulighed for ”Tid samme dag” kan betyde for ventetiden til en konsultation hos lægen, forskning i den almene læges mavefornemmelse i den diagnostiske proces, uddannelseskonceptet ”Dialog baseret værktøj” til praktiserende læger, Kurser for praksispersonale, debatskabende dilemmaspil i boligområder om at ”Gå til læge i tide”, sprogundervisningsmaterialet ”Sundhedsdansk” og indsatsen ”Tænk somatikken med” målrettet sociale tilbud.


Initiativerne bidrager på forskellig vis til at understøtte at alvorlig fysisk sygdom opdages, diagnosticeres og behandles i tide. Programmet sørger ligeledes for at videreformidle den viden, som undersøgelser og forskning har generet og sørger for at implementere indsatser i tæt samarbejde med almen praksis og kommuner.

Mål og visioner

Målet med Tidlig Opsporing af Kræft er, at forskning og indsatser skal være med til at styrke borgernes mulighed for at få den rette diagnose på det rigtige tidspunkt, så behandlingen kan blive så skånsom som mulig, og at kræftoverlevelsen i Region Sjælland for alle kræftformer kommer til at ligge på samme niveau eller højere end den gennemsnitlige overlevelsestid på landsplan.
Derudover har programmet fokus på at indfri de politiske målsætninger inden for følgende tre områder i 8 punkts plan for kræftområdet i Region Sjælland:

  • Borgerne skal opfordres til at gå tidligere til læge, hvis de oplever symptomer
  • Der skal være højere deltagelse i screeningsprogrammer
  • Social ulighed i kræftoverlevelse skal mindskes

Perspektiver for fremtiden

Initiativerne fra programmet Tidlig Opsporing er med til at adressere både problemstillinger og løsninger på flere at de sundhedsudfordringer, som Sundhedsklyngerne arbejder ud fra, hvorfor det vil være oplagt at implementere og udbrede dem af denne vej.