Gå til indhold

Sygdom og behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz

Læs mere om dine muligheder for at få dækket udgifter til akut sygdom og planlagt behandling i andre EU/EØS-lande og Schweiz, herunder også anden sundhedsbehandling og tilskud til medicin.

Et EØS-land (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) er alle 28 EU-lande og derudover Norge, Island og Liechtenstein​

Dine muligheder for at få dækket udgifter til behandling i andre EU-/EØS-lande og Schweiz afhænger af:

  • om du får behov for behandling, mens du opholder dig i et andet EU-/EØS-land eller Schweiz (som udgangspunkt EU-sygesikringskortet)
  • om du søger planlagt behandling i et andet EU-/EØS- land
  • om du bor i et andet EU-/EØS-land eller Schweiz og er sygesikret i Danmark fx som grænsearbejder eller modtager af dansk pension.

Reglerne for sygehusbehandling i andet EU-/EØS land er komplicerede og det anbefales derfor, at du forud for aftalt eller påbegyndt behandling, søger råd og vejledning hos Region Sjællands Patientvejledning eller hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Ved behov for akut sygehjælp under rejse eller ophold i andet EU-/EØS land, skal du altid sikre at medbringe et gyldigt blåt EU-sygesikringskort. Det blå EU-sygesikringskort kan bestilles på Borger.dk: Det blå EU-sygesikringskort​​.

Du kan læse mere om reglerne for det blå EU sygesikringskort, herunder hvilke særlige forhold der gælder for de enkelte medlemsstater i EU og for EØS landene samt Schweiz på:

Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside: Ferie og korte ophold

Ved akut sygdom

Hvis du under rejse eller ophold i andet EU/EØS-land bliver akut syg eller kommer til skade, og du ikke kan benytte det blå EU-sygesikringsbevis, kan du søge om tilskud ved hjemkomst til Danmark.

Selvom du medbringer et gyldigt blåt EU-sygesikringskort, kan du ikke alt​id være sikker på, at det udenlandske behandlingssted vil acceptere det blå sygesikringskort som betalingsmiddel.

Behandling i andet EU-/EØS land efter reglerne omfattet af det blå sygesikringskort, sker på samme vilkår som for det pågældende EU-EØS lands egne borgere. Det vil sige, du kan risikere selv at skulle afholde dele af behandlingsudgifterne, mens resten afholdes over det blå sygesikringskort. En eventuel egenbetaling kan du ikke søge om tilskud til ved hjemkomst til Danmark.

Har du ikke medbragt det blå EU-sygesikringsbevis, eller anmodes du fra behandlingsstedet om selv at afholde udgifterne til behandling, kan du ved hjemkomst til Danmark søge om tilskud til behandlingen.

Vær opmærksom på, at det blå EU-sygesikringskort ikke dækker udgifter i forbindelse med eventuel hjemtransport, ligesom du også bør overveje en supplerende rejsesygeforsikring, hvis dit ophold indebærer udøvelse af ekstrem sport med videre.

Planlagt behandling

Hvis du er henvist til en sygehusbehandling her i landet, har du mulighed for at få dækket dine udgifter til behandling på et offentligt sygehus i et andet EU-/EØS land end Danmark.

Det anbefales, at du inden en behandling påbegyndes, tager kontakt til din bopælsregion for at få råd og vejledning om dine muligheder og rettigheder i forhold til EU-reglerne.

Du kan altid kontakte Patientvejledningen i Region Sjælland: patientvejledningen@regionsjaelland.dk eller på telefon: 70 15 50 01

Rettidig behandling og udstedelse af en S2

Hvis du er henvist til behandling på et sygehus og denne ikke kan tilbydes rettidigt på et af regionens sygehuse eller et andet offentligt sygehus eller på et privat aftalesygehus her i landet, har du ret til at få din behandling på et offentligt sygehus i et andet EU-/EØS land til udgift for din bopælsregion. Det skal forinden ansøge din bopælsregion om kaution til din behandling – en såkaldt S2.

Rettidighed i denne sammenhæng bygger på en lægefaglig vurdering af din helbredssituation og din sygdoms forventede udvikling. Det er din bopælsregion der vurderer, om din behandling er rettidig og dermed om fristen til behandling er forsvarlig ud fra en samlet lægefaglig vurdering.

Ansøgningsskema om forhåndsgodkendelse (PDF)​​

Mulighed for refusion

Hvis du er henvist til behandling på et sygehus, har du mulighed for at vælge at få din behandling på et sygehus i et andet EU-/EØS land, og så efterfølgende få refunderet dine behandlingsudgifter helt eller delvist.

Refusion ydes både til andre offentlige og private sygehuse i andet EU-/EØS land.

Der er en række betingelser, der skal være opfyldt:

  • ​Du kan kun få refusion, hvis behandlingen er den samme eller svarende til den behandling du er henvist til her i Danmark​
  • Du skal selv indhente et behandlingstilbud
  • Du skal være henvist til en sygehusbehandling​

For behandlinger der kræver indlæggelse mere end 1 nat eller særligt specialiserede behandlinger opført på Sundhedsstyrelsen liste, kræves der en forhåndsgodkendelse fra din bopælsregion.

Ansøgningsskema om forhåndsgodkendelse (PDF)​​

På følgende link kan du læse mere om reglerne for planlagt behandling i udlandet:

Behandling i udlandet - Sundhedsstyrelsen

Tilskud til sundhedsbehandling i EU og EØS-lande

Du kan i visse tilfælde få refunderet udgifter til sundheds- og tandbehandling i udlandet.

Læs mere om dine muligheder tilskud til sundhedsbehandling i EU og EØS-lande på denne side.

Tilskud til lægemidler købt i EU/EØS-land

Du kan søge tilskud til lægeordineret og receptpligtig medicin købt i et andet EU/EØS-land efter 1. januar 2014 efter de almindelige tilskudsregler til medicin.

​For at søge tilskud skal du være sygesikret i Danmark dokumenteret ved et gyldigt sundhedskort (det gule eller særlige sundhedskort). Der er en forældelsesfrist på et år. Det betyder, at ansøgning om tilskud skal være indgivet til Sundhedsstyrelsen inden for et år fra købsdatoen.

Søger du om (og får bevilget) tilskud, refunderer Region Sjælland det beløb, som Lægemiddelstyrelsen beregner, du er berettiget til. Beløbet indsættes herefter på din NemKonto.

På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om regler og betingelser for at få medicintilskud.

Kontakt

Adresse

Patientvejledningen

Alleen 15

4180 Sorø

Ring til os

Mandag - fredag kl. 09.00 - 12.00

Tlf. 70 15 50 01

Tlf. 70 15 50 01