Gå til indhold

Feriedialyse

Regionsrådet har vedtaget følgende retningslinjer for adgang til dækning af udgifter eller refusion af udgifter til feriedialyse pr. 20. juni 2014. Hel eller delvis dækning af udgifter til feriedialyse er begrænset til EU- og EØS-landene.

Feriedialyse i Danmark uden for bopælsregionen

Feriedialyse følger af reglerne om det frie sygehusvalg, der betyder, at adgang til dialyse er vederlagsfrit, mens udgifter til befordring, ophold og eventuel ledsager er til udgift for patienten selv.

Det påhviler endvidere patienten selv, at sikre sig plads på en dialyseafdeling i forbindelse med feriedialyse. Det vil sige patienten skal sørge for at aftale tid og sted for adgang til feriedialyse.

Region Sjælland bevilger endvidere op til 6 ugers feriedialyse på Nyreforeningens dialysecentre i Danmark.

Feriedialyse uden for Danmark

Feriedialyse efter Det blå Sygesikringsbevis (EU-forordning 883/2004)

Dialyse inden for rammerne af Det blå Sygesikringskort (EU-Forordning 883/2004) betyder, at patienter kan modtage dialysebehandling på et offentligt sygehus i andet EU-/EØS land og på de vilkår, der gælder for behandlerstatens borgere. Det vil sige, at hvis der er en egenbetaling i forbindelse med sygehusbehandling, så vil en dansk registreret dialysepatient også selv skulle afholde den udgift.

Der er ikke hjemmel til at få refunderet en eventuel egenbetaling efter EU-forordningen.

Det påhviler endvidere dialysepatienten selv, at aftale tid og sted for feriedialyse samt sikre de nødvendige helbredsoplysninger tilvejebringes for det udenlandske sygehus.

Feriedialyse efter EU-Direktivet

Med implementering af EU-Direktivet i den danske lovgivning, er der mulighed for at søge refusion for sine dialyseudgifter i forbindelse med midlertidigt ophold i andet EU-/EØS land.

I de tilfælde hvor dialysebehandling ikke kan tilbydes på et offentligt sygehus eller hvor et behandlingssted ikke vil acceptere afregning via Det blå Sygesikringskort, er der nu mulighed for patienten at søge sin bopælsregion om refusion for sine udlæg til dialysebehandling.

Refusionen beregnes ud fra DRG værdierne og der refunderes svarende til hvad samme eller lignende behandling afregnes til her i landet. Dog kan refusionen aldrig overstige de faktiske udgifter.

Feriedialyse på et krydstogtsskib

For et krydstogtskib, der sejler under EU-/EØS flag, vil adgang til dialysebehandling kunne tilbydes enten inden for rammerne af Det blå Sygesikringsbevis eller inden for EU-Direktivet.

For et krydstogtskib, der sejler under 3.lands flag vil adgang til dialysebehandling kun kunne tilbydes forudsat patienten går fra borde i et EU-/EØS land. I den situation vil dialysebehandling kunne tilbydes inden for rammerne af Det blå Sygesikringsbevis eller inden for EU-Direktivet.

For et krydstogtskib, der sejler under 3. lands flag, og dialysebehandling tilbydes på krydstogtskibet, så vil EU-reglerne ikke kunne finde anvendelse. Det vil sige dialysebehandling er til udgift for patienten selv og der er ikke mulighed for at søge refusion efterfølgende i bopælsregionen.

Feriedialyse i 3. land - lande uden for EU-EØS området

Region Sjælland refunderer ikke udgifter til feriedialyse i lande uden for EU-/EØS landene. Denne beslutning følger af det fælles serviceniveau regionerne har anlagt for feriedialyse.

Mere information:

Kontakt

Adresse

Patientvejledningen

Alleen 15

4180 Sorø

Ring til os

Mandag - fredag kl. 09.00 - 12.00

Tlf. 70 15 50 01

Tlf. 70 15 50 01