Gå til indhold

Information til sundhedsfaglige

Se kontaktoplysninger
Find information henvendt til sundhedsfaglige medarbejdere, om screening for tarmkræft.

Ved generelle lægefaglige spørgsmål kan der rettes henvendelse til

  • Overlæge: Esther Agnete Jensen
  • Daglig leder: Marlene Hass Weiglin

Find sundhedsstyrelsens anbefaling vedrørende tyk- og endetarmskræft her.

De foreløbige resultater af screeningen(Dansk Tarmkræftscreeningsdatabase) kan ses her​

Dansk Cardiologisk Selskabs vejledning til risikovurdering af trombose og blødningsrisiko:

Koloskopi foregår på følgende enheder i Region Sjælland: