Gå til indhold

Kræftpakker: Sådan behandler vi for kræft

Kræftpakker er en måde at strukturere undersøgelser og behandlinger på, så du som patient eller pårørende kender dit forløb. Bliv klogere her

I Region Sjælland tilrettelægges udredning, behandling og kontrol af kræftpatienter i ​pakkeforløb efter nationale retningslinjer.

Et pakkeforløb omfatter hele forløbet fra begrundet mistanke om kræftsygdom over udredning og diagnose til behandling og efterbehandling.

Pakkeforløbene beskriver de nødvendige undersøgelser og behandlinger, herunder fagligt begrundede forløbstider. De beskriver også, hvor der undervejs i forløbet skal gives information til patienterne og de målepunkter, der skal gøre det muligt at monitorere om pakkeforløbene fungerer efter hensigten.

Flere informationer

Sundhedsstyrelsens hjemmeside om pakkeforløb for kræft

Læs mere om kræft i Patienthåndbogen