Skip to content

Journalgennemgang af benamputationsområdet: Sådan gør vi

Se kontaktoplysninger
Region Sjælland gennemfører en journalgennemgang af benamputeredes patientforløb fra 2013 til 2022. Læs om baggrunden, og find svar på spørgsmål.

Undersøgelserne omfatter patientforløb på regionernes sygehuse, som har ført til amputation ved hofte, lår, knæ eller underben i perioden 15. juni 2013 til 31. december 2022. Borgere der i samme periode har fået foretaget amputationer i andre regioner, men er bosat i Region Sjælland, vil også få deres patientforløb gennemgået.

Formålet er at finde de borgere, der på baggrund af oplysningerne om behandlingsforløbet kan have gavn af at klage og/eller søge erstatning og derfor skal klage og erstatningsvejledes.

Det er eksterne og uvildige speciallæger i karkirurgi og ortopædkirurgi, som gennemgår journalerne. Formålet er at kunne vejlede borgere til at klage ved Patientklagenævnet eller søge erstatning ved Patienterstatningen, hvis den uvildige vurdering er, at et behandlingsforløb har grundlag for klage eller erstatning.

Region Sjælland igangsatte journalgennemgangen 22. maj.

Oversigt over den udvidede journalgennemgang i Region Sjælland

Oversigten opdateres hver mandag kl. 9 (senest opdateret mandag 5. juni)

  • Antal patientforløb, der i alt skal gennemgås i Region Sjælland: 1.975
  • Antal patientforløb, der er færdiggennemgået: 153
  • Antal patienter der er vejledt i at søge erstatning: 9
  • Antal frasorterede patientforløb – patienten er amputeret på grund af ulykke eller kræft*: 10

Ofte stillede spørgsmål