Gå til indhold

Journalgennemgang: Info til benamputerede patienter fra perioden 2013-2022

Se kontaktoplysninger
Region Sjælland gennemgår patientjournaler fra benamputerede. Gennemgangen skal afklare, om der er borgere, som skal vejledes til at klage og søge erstatning.

Er jeg en del af journalgennemgangen?

Hvis du er amputeret ved hofte, lår, knæ eller underben på et sygehus i Region Sjælland i perioden 15. juni 2013 til 31. december 2022, er du en del af journalgennemgangen.

Det gælder også, hvis du på tidspunktet for amputationen var bosiddende i Region Sjælland, selv om amputationen blev udført på et sygehus i en anden region.

Hvem ser i min journal?

Region Sjælland har i forbindelse med journalgennemgangen ansat en række uvildige speciallæger i karkirurgi og ortopædkirurgi. Disse læger har fået en tildelt en midlertidig adgang til at slå op i de journaler, som er en del af gennemgangen.

Lægen vil slå op i din journal for at kunne sætte sig ind i dit amputationsforløb, så lægen kan vurdere, om forløbet burde have været anderledes.

Under gennemgangen udfylder lægen et spørgeskema (auditskema). Dette skema vil også blive indscannet i din journal, så det for eksempel kan udleveres til Patienterstatningen eller Styrelsen for Patientklager, hvis du måtte ønske det. 

Hvordan får jeg svar på resultatet af gennemgangen af min eller min pårørendes journal?

Du vil kun blive orienteret om resultatet af gennemgangen, hvis lægen vurderer, at forløbet burde have forløbet på en anden måde.

Hvis lægen vurderer, at dit forløb burde have været anderledes, vil du modtage et brev i din e-Boks eller som fysisk brev, hvis du ikke har e-Boks.

I brevet vil du blive vejledt om muligheden for at søge om erstatning eller klage over behandlingen. Flere borgere er amputeret mere end én gang. I brevet vil det derfor stå hvilken amputation eller hvilke amputationer, der er tale om.

Inden for nogle dage vil vores lægelige koordinator også ringe til dig og uddybe baggrunden for vores vurdering af dit behandlingsforløb.

Vi kontakter skifteretten for at identificere kontaktpersoner til afdøde borgere, hvis lægen vurderer, at forløbet burde have været anderledes. Kontaktpersoner vil tilsvarende modtage et brev i e-Boks eller som fysisk brev, hvis vedkommende ikke har e-Boks.

Vi samarbejder med Region Syddanmark, og vi bruger derfor deres system til at udsende breve.

Hvad skal jeg selv gøre?

Du kan altid klage eller søge erstatning, hvis du mener der er sket fejl under din behandling. Dette gælder, selv om dit forløb ikke er medtaget i journalgennemgangen. Det gælder også, selv om den læge, der har gennemgået din journal, ikke har vurderet, at dit forløb burde have forløbet på en anden måde.

Hvis du ønsker at klage over din behandling skal du sende en klage til Styrelsen for Patientklager. Ønsker du at søge erstatning skal du anmelde din sag til Patienterstatningen (se Infoboks). 

Du kan få hjælp af en patientvejleder

Du kan få hjælp til at klage eller søge erstatning af en patientvejleder. Patientvejlederen kan også give dig generel rådgivning og vejledning om dine rettigheder som patient i sundhedsvæsenet.

Patientvejlederne: Find kontaktoplysninger her

Hvordan kan jeg klage eller søge erstatning?

Patienterstatningen er den myndighed, der afgør, om du har ret til erstatning. Du har mulighed for at søge erstatning inden for 10 år efter skadens indtræden.

Du kan søge om erstatning ved at udfylde et digitalt ansøgningsskema, som du finder på Patienterstatningens hjemmeside.

Søg erstatning hos Patienterstatningen

Du kan også ringe til Patienterstatningen på tlf. 3312 4343.

Styrelsen for Patientklager er en uafhængig, offentlig myndighed, som kan udtale kritik af sundhedspersoner eller et behandlingssted. Det er muligt at klage inden for 2 år fra det tidspunkt, hvor du var eller burde være bekendt med det forhold, der klages over, og senest 5 år efter at behandlingen, der klages over, har fundet sted.

Du kan klage til styrelsen ved at udfylde et digitalt klageskema via borger.dk

Du kan ringe til Styrelsen for Patientklager på tlf. 7233 0500.

Kontakt

Adresse

Patientvejledningen

Alleen 15

4180 Sorø

Ring til os

Mandag - fredag kl. 09.00 - 12.00

Tlf. 70 15 50 01

Tlf. 70 15 50 01