Skip to content

Lægevagten - Chat for døve og hørehæmmede

Hvis du er døv eller hørehæmmet, kan du kontakte Lægevagten i Region Sjælland gennem vores chatfunktion.

Chat til lægevagten fortsætter som hidtil, selvom Akuthjælp i Region Sjælland får nyt nummer 1. oktober 2022.

Sådan kontakter du lægevagten

Tegnsprogstolkning

Som hørehandicappet kan du søge om tolk gennem Den Nationale Tolke Myndighed på Tolkeportalen, hvis du ikke har mulighed for at skrive med lægevagten.

Log på Tolkeportalen - tolkeportal.dk

Læs eller se film om, hvordan du søger om tolkning på dntm.dk

Chat med Lægevagten

Du kan skrive direkte til Lægevagten, hvis du er hørehæmmet.

Når du har udfyldt oplysningerne herunder og klikket "Send", bliver din anmodning lagt i samme kø som de telefoniske henvendelser.

Henvendelser bliver besvaret i den rækkefølge, de kommer ind.