Gå til indhold

Platangårdens Ungdomscenter

Se kontaktoplysninger
Platangårdens Ungdomscenter tilbyder specialiseret social rehabilitering til børn, unge og voksne i aldersgruppen 14-25 år.
Billede af bænken om platanen, der indgår i Platangårdens navn

Platangårdens målgruppe er børn, unge og voksne med komplekse psykiske og sociale udfordringer. Psykiatriske diagnoser, som skizofreni, spiseforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser, angst, ADHD og/eller autismespektrumforstyrrelser er ofte en del af beskrivelsen af de unge, når de indskrives på P​latangården. Sammen med sociale faktorer som eksempelvis brug eller misbrug af euforiserende stoffer, udadreagerende og/eller selvskadende adfærd samt afbrudte skole- eller uddannelsesforløb, viser der sig ofte et billede af unge, hvis funktionsevne er begrænset på mange parametre. Det er funktionsevnen og et løbende fokus på udvikling af denne, der er fokus for Platangårdens rehabiliterende indsats.

Platangårdens faglige tilgang hviler på systemisk og Recovery-orienteret teori og metode, med en udstrakt inddragelse af både beboeren og dennes netværk i indsatsen.

Platangårdens døgntilbud omfatter nord-, midt- og sydhuset på Platangården i Vordingborg med i alt 19 pladser. Platangården tilbyder desuden individuel tilrettelagte døgntilbud til unge og voksne, som på grund af deres komplekse problemstillinger ikke kan rummes i almindelige døgntilbud.

Platangårdens undervisningstilbud omfatter intern undervisning, STU samt heltidsundervisningen, som er et undervisningstilbud til elever, som ikke kan inkluderes i folkeskolen. Heltidsundervisning drives i samarbejde med Vordingborg Kommunes Ungdomsskole efter Ungdomsskolelovens § 3 og Folkeskolelovens § 33.3

Lovgrundlag

  • Døgntilbud under 18 år efter servicelovens § § 66, stk. 1, nr. 6
  • Døgntilbud over 18 år efter servicelovens § 107
  • Dagtilbud under 18 år efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 9
  • STU efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov § 5
  • Bostøtte efter servicelovens § 85
  • Individuelt tilrettelagte forløb (særforanstaltninger) efter servicelovens § 107
  • Beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103
  • Aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104

Platangårdens Ungdomscenter er VISO leverandør

Platangårdens Ungdomscenter ledes af Charlotte H. Ishøy.​

Platangårdens Ungdomscenter fra haven
Billede af Platangårdens Ungdomscenter fra haven
Platangårdens unge lader balloner flyve

Kontakt

Adresse

Platangårdens Ungdomscenter

Præstegårdvej 8

4760 Vordingborg

Ring til os

Tlf. 55 35 03 00

Tlf. 55 35 03 00

Skriv til os

Øvrig information

Hvis din besked indeholder personfølsomme oplysninger, anbefaler vi, at du sender din besked via Digital Post. På den måde sikrer du dig, at uvedkommende ikke får kendskab til indholdet i din besked. Du finder Region Sjælland, Socialområdet i din digitale post på borger.dk.

Læs mere om digital post her